Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6

Huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6

Việc một doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho thấy doanh nghiệp biết quan tâm tới sức khỏe của người lao động, cũng như giảm thiểu tai nạn lao động. Từ đó duy trì hoạt động kinh doanh tốt.

Công tác huấn luyện ATVSLĐ bắt buộc đối với một số ngành nghề mang tính chất đặc thù: hóa chất, điện, bức xạ, LPG… Tuy nhiên, để thực hiện tốt huấn luyện an toàn thì không phải là việc dễ. Để các doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện nhất về huấn luyện ATVSLĐ, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì? Mục đích của việc huấn luyện

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là thực hiện các công tác giảng dạy và đào tạo cho người tham gia lao động nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.

Người tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi thực hiện công việc để có thể đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động.

Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

huấn luyện an toàn nhóm 3
Người làm công việc nguy hiểm phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ
 • Thực hiện tốt việc an toàn lao động sẽ bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, giảm thiểu tối đa các trường hợp tai nạn lao động.
 • Bên cạnh đó, thực hiện an toàn lao động giúp người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.
 • Không những vậy còn bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.
 • Doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, giảm thiếu chi phí do TNLĐ,. BNN gây ra cho người lao động.

2. Tại sao phải huấn luyện an toàn

 • Chấp hành theo quy định của pháp luật: Chính phủ ban hành các quy định về huấn luyện ATVSLĐ, điều này giúp người sử dụng lao động, người lao động nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
 • Huấn luyện an toàn lao động sẽ giúp người lao động nắm bắt được những kiến thức và có thể chủ động phòng tránh được những tác hại không mong muốn tiềm ẩn trong quá trình lao động cũng như đưa ra các biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn nghề nghiệp.
 • Việc trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng về thực hiện an toàn lao động sẽ giúp người lao động có thể làm việc tốt hơn, đúng những yêu cầu của doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu trong việc an toàn lao động sẽ giúp mang lại có hiệu quả thiết thực và lâu dài cho hoạt động của doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa các chi phí do sự cố máy móc và con người gây ra.

3. Đối tượng phải huấn luyện an toàn lao động

Theo quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và NĐ140/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ bao gồm:

Huấn luyện an toàn nhóm 1

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu.

Huấn luyện an toàn nhóm 2

Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn nhóm 3 

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 5 

Theo Điều 73 của Luật An toàn vệ sinh lao động, cho nhân viên y tế (người công tác ý tế) chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của người lao động tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Người thực hiện công tác y tế có trách nhiệm tham mưu, trực tiếp quản lý sức khỏe cho người lao động với các nội dung chính: Xây dựng phương án, phương tiện sơ cấp cứu, thuốc thiết yếu và cấp cứu khi có tai nạn, tổ chức sơ cứu và hỗ trợ đào tạo cho người lao động tại cơ sở.

Huấn luyện an toàn nhóm 6

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

huấn luyện an toàn nhóm 123456
Huấn luyện an toàn lao động cho doanh nghiệp các nhóm 1,2,3,4,5,6

4. Thời gian huấn luyện an toàn các nhóm 1,2,3,4,5,6

 • Huấn luyện an toàn nhóm 1 và nhóm 4: Thời gian đào tạo tối thiểu là 16 giờ.
 • Nhóm 2: Thời gian đào tạo tối thiểu là 48 giờ, chia thành nhiều ngày theo giờ hành chính.
 • Nhóm 3: Tối thiểu là 24 giờ.
 • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Nhóm 6: Thời gian đào tạo huấn luyện tối thiểu là 4 giờ.

Đối với những trường hợp tham gia huấn luyện an toàn lao động lần đầu, phải thực hiện đúng và đủ thời gian huấn luyện theo quy định, và cụ thể là như trên đã nêu.

4.1. Thời gian huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Trong chương trình đào tạo định kỳ, cần lưu ý thời gian đào tạo:

 • Thực hiện huấn luyện đủ thời gian quy định với những nội dung mới.
 • Thực hiện 50% thời gian huấn luyện đối với những nội dung cũ và đã được đào tạo trước đó.

5. Quy định về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

5.1. Quy định luật an toàn vệ sinh lao động 2015

 • Luật An toàn lao động ngày 25/6/2015 với các nội dung quan trọng như: việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan.
luật an toàn lao động 2025
Luật an toàn lao động 2015

>> Xem thêm: Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

5.2. Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định huấn luyện an toàn

 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động.

>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP 

5.3. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đầu tư và thủ tục của BLĐTBXH

 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTB-XH.

>> Xem thêm: Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều tại nghị định 44/2016/NĐ-CP

nghị định 39 năm 2016 quy định về huấn luyện an toàn
Nghị định 39/2016/NĐ-CP chi tiết về luật lao động 2015

5.4. Quy định theo nghị định số 39/2016/NĐ-CP

 • Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

5.5. Quy định thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH huấn luyện an toàn lao động

5.6. Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH danh sách công việc huấn luyện an toàn lao động

 • Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

>> Xem thêm: Danh mục 32 nhóm công việc bắt buộc tham gia huấn luyện an toàn lao động

6. Nội dung đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Tùy vào mỗi nhóm đối tượng mà nội dung cụ thể khác nhau. Nội dung khóa đào tạo gồm những phần chính:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
 • Kỹ thuật an toàn thiết bị.

7. Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1,2,3,4,5,6

tại sao cần đánh gia an toàn trong sản xuất
tại sao cần đánh gia an toàn trong sản xuất

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các học viên sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận, thẻ an toàn hoàn thành khóa học:

 • Nhóm 1,2,6: Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động và có giá trị trong vòng 2 năm.
 • Nhóm 3: Thẻ an toàn lao động, giá trị thẻ là 2 năm.
 • Nhóm 4: Sẽ lưu sổ theo dõi người được huấn luyện đào tạo an toàn lao động đối với nhóm 4.
 • Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5: Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động, thời hạn 2 năm.

8. Huấn luyện an toàn lao động ở đâu uy tín?

Hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường làm việc cho người lao động. Hiện không khó có thể tìm thấy các đơn vị huấn luyện ATVSLĐ trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng mang đến chương trình huấn luyện uy tín, chất lượng và phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Quý khách hàng hãy đến với Công ty cổ phần LDT để chúng tôi có thể giúp đỡ doanh nghiệp của bạn trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng về ATLĐ từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các  biện pháp phòng tránh TNLĐ và BNN cho người lao động.

9. Chi phí và bảng giá huấn luyện an toàn năm 2024

Huấn luyện an toàn bao nhiêu tiền

Chi phí cho một khoá học an toàn với cá nhân hoặc doanh nghiệp bao nhiêu tiền? Là câu hỏi mà nhiều bạn đọc thắc mắc trước khi dự tính học an toàn lao động. Để có mức giá ưu đãi và phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng vui lòng liên hệ qua (zalo) 0896.657.558 để được báo giá nhanh nhất.

Bảng giá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đối với bảng giá về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 chưa có một nghị định hay thông tư nào quy định về mức giá huấn luyện an toàn. 

Hiện nay bảng giá huấn luyện tại trung tâm và đơn vị khác điều có mức giá gần như nhau. Nhưng tại Đơn vị huấn luyện an toàn LDT sẽ dựa trên số lượng học viên đăng ký và nhiều ưu đãi khác,…

10. Hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn tại nghị định 88/2020/NĐ-CP

nghị định 88 năm 2020 về hỗ trợ kinh phí huấn luyện
Nghị định 88/2020/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí an toàn

Quy định chính sách hỗ trợ về công tác huấn luyện cho doanh nghiệp. Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 88/2020/NĐ-CP điều kiện người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí như sau:

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí (quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động) khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

 • Thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn.
 • Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn.
 • Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ về ATVSLĐ, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định pháp luật ban hành.

11. Bài giảng huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6

 • LDT biên soạn bài giảng dựa trên từng nhóm đối tượng 1,2,3,4,5,6 nhằm phù hợp với nội dung và từng nhóm đối tượng
 • Biên soạn theo chưng trình khung yêu cầu của từng doanh nghiệp
 • Nhằm chia sẻ kiến thức an toàn đến quý Doanh Nghiệp và từng cá nhân học viên đội ngủ giảng viên LDT loa toả đến học viên qua

12. Năng lực đào tạo an toàn hạng C – Công ty Cổ Phần LDT

– Là đơn vị được Bộ Lao động Thương Binh – Xã Hội cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016, 140/2018.

– Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế, có khả năng giảng dạy ở nhiều ngôn ngữ khác như Anh, Trung, Hàn…

– Học phí ưu đãi phù hợp với tình hình sản xuất của Doanh nghiệp.

– Thủ tục nhanh, tiết kiệm thời gian

– Lịch huấn luyện linh động phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị.

– Hồ sơ, chứng chỉ, thẻ An toàn nhanh chóng, đúng quy định của Pháp luật.

– Bài giảng được biên soạn phù hợp với công tác an toàn lao động tại các Doanh nghiệp

– Nhân viên làm việc tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chính xác, nhanh nhất có thể

– Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực tuyếntrực tiếp, theo yêu cầu của quý doanh nghiệp.

Đơn vị đào tạo an toàn lao động vũng tàu – Trung tâm đào tạo an toàn LDT

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 đòi hỏi là một quá trình dài và xuyên suốt, nhằm không ngừng cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn cho người lao động và cả người sử dụng lao động. Do đó, nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong việc huấn luyện an toàn, đừng ngần ngại hãy liên hệ tới LDT, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian ngắn nhất.

Đào tạo an toàn nhóm 1,2,3,4,5,6 theo Nghị định 44/2016

Dựa trên Luật An toàn vệ sinh lao động và quy định tại nghị định số 44/2016/NĐ-CP Chính phủ ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2016, quy định chi tiết tại một số điều khoản về Luật An toàn vệ sinh lao động.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động cho các đơn vị công ty, cán bộ, công nhân viên và người lao động trên toàn quốc.

Chúng tôi thực hiện các hoạt động này dựa trên năng lực và điều kiện đã được cấp phép đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng C bởi Công ty Cổ Phần LDT.

Trung tâm huấn luyện an toàn LDT xin thông báo quý doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu về việc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và cần tư vấn danh mục báo cáo hồ sơ an toàn lao động vui lòng liên hệ nhanh nhất qua đia chỉ sau:

>> Xem thêm: Cách làm báo cáo danh mục hồ sơ an toàn lao động

Huấn luyện an toàn ở Bà Rịa Vũng Tàu – Công Ty CP LDT

 • Điên thoại: 0896.657.558
 • Zalo: 0896.657.558
 • Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
 • Email: cskh@ldt.vn
 • Trang web: https://ldt.vn

Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

công ty cổ phần ldt

4.9/5 - (284 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

47 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hào
1 năm trước

Cảm ơn bạn bài viết rất đầy đủ nội dung hữu ích mà chúng tôi cần tham khảo. Chúc LDT ngày một phát triển hơn.😘😘

Lan Phương
1 năm trước

Báo giá cho mình khóa huấn luyện an toàn lao động về Email: lanphuongbnkk560@email.com

Le tran
Le tran
1 năm trước

Quy dinh nay dc tai o dau vay cho xin file word di ad

Mãnh
Mãnh
1 năm trước

Cho xin slide bài giảng đi ad

Hồng Thanh
Hồng Thanh
1 năm trước

Cho mình xin file văn bản quy định an toàn đi ạ

Ngân Hà
Ngân Hà
1 năm trước

Em cần tư vấn khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 3. Mình báo giá và nội dug giup e nhé

Hạnh
Hạnh
1 năm trước

Còn khoá onl ko v ạ

minh
1 năm trước

hay

ÁNH HOÀNG
ÁNH HOÀNG
11 tháng trước

A Chị cho em xin file bài giảng được ko ạ

TRỊNH ÁNH
TRỊNH ÁNH
10 tháng trước

mình cần học định kỳ thì giá như thế nào cho cá nhân ạ

Duy An
8 tháng trước

khoá học này có học cho cá nhân không ? mình muốn ghép lớp

Huấn
Huấn
8 tháng trước

Khoá học nhóm 5 ạ cho em tham khảo file bài học

Nam Phạm
Nam Phạm
8 tháng trước

Cho xin báo giá đêy

Thành
Thành
8 tháng trước

cho mình xin giá đi ạ qua mail giaothanhks@gmail.com

Trâm Tính HR
Trâm Tính HR
7 tháng trước

huấn luyện cho nhóm 4 thì giá bao nhiêu khoảng tầm 30 người ạ

Huys
Huys
7 tháng trước

Cho mình xin file bài giainge anh chị

Oanh kim
Oanh kim
7 tháng trước

Quy định ở điều nào nên làm sổ an toàn vậy ad

Thao
Thao
5 tháng trước

Bạn có bài giảng, tài liệu ATVSLĐ nông nghiệp?

Văn Hào
Văn Hào
4 tháng trước

Cho em xin file hướng dẫn quy trình an toàn với ạ

Ly Ly
Ly Ly
4 tháng trước

cảm ơn LDT đã cho mình nhiều kiến thức bổ ích ạ. ❤️❤️❤️❤️

Thảo văn
Thảo văn
3 tháng trước

Thông tin hữu ích cảm ơn bạn

Aliva
Aliva
2 tháng trước

Thưa quý vị,
Tôi viết thư này để hỏi về chương trình đào tạo Vệ sinh và An toàn Lao động (OHS) dành cho nhân viên công ty chúng tôi. Chúng tôi là một công ty công nghệ và hiện tại không có đại diện OHS chuyên trách.
Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo cụ thể dành cho nhân viên công ty công nghệ và nhóm nào mà nhân viên được chỉ định của chúng tôi sẽ phù hợp nhất để tham gia. Ngoài ra, tôi muốn hỏi về tính khả dụng và giá cả của các chương trình đào tạo này.
Quý vị có thể cung cấp cho tôi thông tin về các lựa chọn đào tạo và báo giá không? Tôi cũng rất mong biết liệu có địa chỉ email hoặc WhatsApp chuyên dụng nào mà tôi có thể liên hệ để thảo luận chi tiết hơn về các nhu cầu cụ thể của chúng tôi.
Cám ơn.

thu ba
thu ba
2 tháng trước

xin chào

Lương
Lương
1 tháng trước

cho Em xin báo giá 5 người học an toàn ở Cty Tân An Vũng Tàu ạ. 0914886709

minh hà
minh hà
1 tháng trước

Cho Em xin file bài giảng nhóm 3 ạ

Chat Zalo

Quét mã LDT