Đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Công tác đào tạo an toàn vệ sinh lao động cũng như huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 là điều bắt buộc đối với một số ngành nghề mang tính chất đặc thù: sản xuất, vận hành thiết bị, điện, nồi hơi, LPG… Tuy nhiên, việc doanh nghiệp chưa nắm rõ về vấn đề huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định theo tại thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH. Do vậy, Trung Tâm Đào Tạo – LDT mời bạn đọc xem qua nội dung sau để được nắm rõ chi tiết:

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhóm 1,2,3,4,5,6

Theo thống kê của Cục An Toàn về các vụ tai nạn lao động, đa phần là do người sử dụng lao động chưa thật sự chú trọng và quan tâm làm tốt công tác đào tạo an toàn cho người lao động. Dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng thương tật nặng hơn là thương vong cho người lao động. 

đào tạo an toàn vệ sinh lao động
Khoá đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho các chiến sỹ

1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì?

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là thực hiện việc đào tạo cho người lao động nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng, phòng và chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động trong các tình huống mất an toàn.

2. Mục đích huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 • Giúp giảm thiểu tai nạn lao động.
 • Giúp bảo vệ khỏi bệnh nghề nghiệp và duy trì sức khỏe. .
 • Giúp tuân thủ quy định của pháp luật về mặt an toàn lao động
 • Giúp Doanh nghiệp tăng nhận diện thương hiệu và giảm chi phí do tai nạn lao động gây ra.

3. Tại sao phải huấn luyện an toàn cho người lao động?

 • Việc huấn luyện an toàn lao động cho người lao động chính là việc giúp phòng ngừa những hiểm họa về tai nạn xảy ra ở bất cứ lúc nào. Công tác này mang lại ý nghĩa to lớn về sức khỏe cho người lao động, nâng cao hiệu suất công việc và phòng tránh những tai nạn không đáng có.
 • Tuân thủ theo quy định của pháp luật đã ban hành các quy định về huấn luyện an toàn cho người lao động, điều này giúp người sử dụng lao động, người lao động biết được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đảm an toàn trong quá trình tham gia sản xuất và kinh doanh.
đào tạo an toàn nghị định 44
Đào tạo an toàn theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP

4. Đối tượng phải huấn luyện an toàn lao động

6 nhóm đối tượng được quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CPNĐ140/2018/NĐ-CP thì sẽ phải tham gia huấn luyện an toàn lao động, bao gồm:

Nhóm 1 là đối tượng nào?

Người thuộc cấp lãnh đạo tại đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người lãnh đạo.

Nhóm 2 là đối tượng nào?

Người Chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; người tham gia trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3 là đối tượng nào?

Người thuộc nhóm công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên sản xuất, hoặc các vị trí tương đương khác trong các ngành công nghiệp. Nhóm 3 có tính chất công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Nhóm 4 là đối tượng nào?

Người không thuộc các công việc ở nhóm 1, 2, 3, 5, 6 mà công việc của những người nhóm 4 này là thường thuộc công việc như: Nhân viên kinh doanh, HR, kế toán, tạp vụ, nhân viên văn phòng, … ngoài ra còn các nhóm đối tượng người đang học nghề, tập nghề, thử việc.

Nhóm 5 là đối tượng nào?

Người làm công tác y tế như: Bác sỹ, nhân viên y tế, là những người chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động được quy định Theo Điều 73 của Luật An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất.

Nhóm 6 là đối tượng nào?

Người lao động trực tiếp tham gia quá trình sản xuất (công nhân) người này phải am hiểu đầy đủ về chuyên môn, kỹ thuật, gương mẫu, chấp hành tốt các quy định về an toàn và được người lao động trong tổ sản xuất bầu ra làm công tác an toàn, vệ sinh viên. Cấp quản lý của chuỗi sản xuất đó bầu ra làm mạng lưới An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

đào tạo an toàn các nhóm 123456
Khoá đào tạo an toàn các nhóm đối tượng 1,2,3,4,5,6 theo từng chuyên đề

5. Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Thời gian huấn luyện an toàn được quy định thực hiện tại nghị định 44/2016/NĐ-CP thiết lập để đảm bảo rằng mọi người trong môi trường làm việc có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc một cách an toàn và hiệu quả.

Thời gian huấn luyện an toàn lần đầu

Thời gian huấn luyện lần đầu dành cho các cơ sở, kinh doanh mới đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Tại Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, có nêu rõ về việc huấn luyện lần đầu cho các nhóm 1,2,3,4,5,6. Công tác này phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ được quy định, cụ thể như sau:

Nhóm 1 và nhóm 4

Thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ. (bao gồm lý thuyết và làm bài kiểm tra)

Nhóm 2

Thời gian huấn luyện tối thiểu là 48 giờ, được chia thành nhiều ngày theo giờ hành chính. (bao gồm lý thuyết, thực hành và kiểm tra)

Nhóm 3

Tối thiểu là 24 giờ. (bao gồm lý thuyết và làm bài kiểm tra)

Nhóm 5

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. (bao gồm lý thuyết và làm bài kiểm tra)

Nhóm 6

Thời gian đào tạo huấn luyện tối thiểu là 4 giờ. (bao gồm lý thuyết và làm bài kiểm tra)

Thời gian huấn luyện an toàn định kỳ

Thời gian huấn luyện định kỳ dành cho các cơ sở, kinh doanh đã đi vào hoạt động. Tại Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, có nêu rõ về việc huấn luyện lần đầu cho các nhóm 1,2,3,4,5,6. Công tác này phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ được quy định, cụ thể như sau:

Nhóm 1, 2, 3, 5, 6

Thời gian quy định huấn luyện định kỳ là 2 năm/1 lần.

Nhóm 4

Riêng đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhóm 4 là 1 năm/1 lần.

Trong chương trình đào tạo định kỳ, lưu ý thời gian đào tạo an toàn lao động:

 • Thực hiện đào tạo đủ thời gian quy định với những nội dung mới.
 • Thực hiện 50% thời gian đào tạo đối với những nội dung cũ và đã được đào tạo trước đó.

7. Nội dung đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Tùy vào từng nhóm đối tượng mà nội dung quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP sẽ có phần khác nhau. Nội dung khóa đào tạo gồm những phần chính:

Nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn lao động đối với nhóm người cấp lãnh đạo bao gồm:

 • Hệ thống danh mục văn bản chính sách, pháp luật về an toàn lao động;
 • Nghiệp vụ công tác chung về an toàn, vệ sinh lao động;

Nhóm 2

Nội dung huấn luyện cho người chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn lao động bao gồm:

 • Hệ thống danh mục văn bản chính sách, pháp luật về an toàn lao động;
 • Nghiệp vụ công tác chung về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành phụ trách về HSE.

Nhóm 3

Nội dung huấn luyện cho người trong công việc nghiêm ngặt về an toàn bao gồm:

 • Hệ thống danh mục văn bản chính sách, pháp luật về an toàn lao động;
 • Nghiệp vụ công tác chung về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành cho nhóm người có công việc cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4

Nội dung huấn luyện đối với nhóm 4, bao gồm:

 • Kiến thức cơ bản về nội dung an toàn, vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc như: Quy trình và yêu cầu cụ thể an toàn.

Nhóm 5

Nội dung huấn luyện cho nhóm người làm công tác y tế, bao gồm:

 • Hệ thống danh mục văn bản chính sách, pháp luật về an toàn lao động;
 • Nghiệp vụ công tác chung về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 6

Nội dung huấn luyện đối với nhóm an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

8. Bài giảng huấn luyện an toàn lao động

LDT – Dựa trên đội ngũ nhân lực có đầy đủ chuyên môn cao và hơi 20 năm trong ngành đào tạo, huấn luyện an toàn lao động. Tất cả các bài giảng điều được giảng viên biên soạn đúng, đầy đủ dành cho từng nhóm đối tượng.

 • Luôn cập nhật mới các văn bản về pháp luật lao động cho cá nhân và doanh nghiệp
 • Biên soạn theo chương trình khung yêu cầu của từng doanh nghiệp
 • Luôn đổi mới chương trình và nội dung tránh nhàm chán cho học viên
 • Bài giảng sẽ kèm video, hình ảnh và các trò chơi sôi động online và offline

Nhằm chia sẻ kiến thức an toàn, đến quý Doanh Nghiệp và từng cá nhân học viên đội ngủ giảng viên LDT loa toả đến học viên qua bài giảng trực tuyến về an toàn lao động, xin mời quý bạn đọc xem qua:

9. Chứng nhận an toàn lao động 

Khi hoàn tất khóa đào tạo an toàn lao động, tất cả các học viên sẽ nhận được nhận ngay chứng nhận, thẻ An toàn lao động và sổ theo dõi an toàn. Đây sẽ là bằng chứng hoàn thành chặng đường học tập của học viên.

Nhóm 1,2,6

Đối với các học viên thuộc nhóm 1,2,6 sau khi học xong sẽ được LDT cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động và giấy này có giá trị trong vòng 2 năm. Sau 2 năm sẽ được huấn luyện cấp lại.

Nhóm 3

Đối với các học viên thuộc nhóm 3 sau khi học xong sẽ được LDT cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động và thẻ này có giá trị trong vòng 2 năm. Sau 2 năm sẽ được huấn luyện cấp lại.

Nhóm 4

Đối với các học viên thuộc nhóm 4 sau khi học xong sẽ được LDT lưu sổ để theo dõi người được huấn luyện.

Nhóm 5

Đối với các học viên thuộc nhóm 5 sau khi học xong sẽ được LDT cấp chứng nhận về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Sau 2 năm sẽ được huấn luyện cấp lại.

10. Chứng nhận, thẻ an toàn và sổ theo dõi huấn luyện

Sau đây là mẫu chứng nhận, thẻ an toàn và sổ theo dõi của các nhóm 1,2,3,4,5,6 theo Nghị Định 44-2016/ND-CP. Mà Trung Tâm Đào Tạo – LDT muốn gửi đến cho quý bạn đọc tham khảo.

Mẫu giấy chứng nhận an toàn

Sau khi hoàn thành đào tạo, mỗi học viên thuộc nhóm 1,2,6 sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn như sau:

giấy chứng nhận huấn luyện an toàn
Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn

Mẫu thẻ an toàn

Sau khi hoàn thành đào tạo, mỗi học viên thuộc nhóm 3 sẽ được cấp thẻ an toàn lao động như sau:

mẫu thẻ an toàn lao động
Mẫu thẻ an toàn lao động

Mẫu sổ theo dõi huấn luyện an toàn

Sau khi hoàn thành khoá học, riêng đối với nhóm 4 sẽ được cấp sổ theo dõi an toàn như sau:

sổ theo dõi an toàn nhóm 4
Mẫu sổ theo dõi an toàn dành cho nhóm 4

Mẫu chứng nhận an toàn

Sau khi hoàn thành khoá học, đối với nhóm 5 sẽ được cấp mẫu chứng chỉ chứng nhận an toàn như sau:

giấy chứng nhận an toàn nhóm 5
Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 5

11. Mua chứng nhận, thẻ an toàn lao động

Vấn đề về mua bán chứng chứng nhận, thẻ an toàn lao động, ngày càng trở nên phổ biến khiến chúng ta dễ dàng đặt mua ở một số kênh đơn vị trên thị trường. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đơn giản ấy là một mối nguy tiềm ẩn đầy rủi ro không chỉ đối với người lao động mà còn ảnh hưởng đến cả những đơn vị tham gia vào việc mua bán chứng nhận an toàn.

 • Sự mua bán không đúng quy trình và thiếu tính minh bạch trong việc cấp phát chứng chỉ có thể dẫn đến việc sử dụng lao động không đủ kỹ năng và kiến thức, từ đó gây ra các tai nạn và rủi ro cho cả bản thân họ và môi trường làm việc.
 • Đồng thời, những đơn vị tham gia vào việc mua bán chứng nhận, thẻ an toàn cũng đối diện với nguy cơ pháp lý và danh tiếng bị tổn thương nếu vi phạm các quy định và luật pháp liên quan.

Sau đây là vụ việc điển hình nghiêm trọng “Thiết lập hàng loạt công ty và trường đào tạo nghề nhưng không thực hiện đào tạo, Vinh cùng các đồng phạm đã tận dụng việc này để thu phí và cấp chứng chỉ cho hàng chục ngàn học viên. Họ đã lợi dụng tình hình này để kiếm lời bất chính, tích lũy hàng tỉ đồng từ việc buôn bán chứng chỉ giả mạo.

>> Xem chi tiết tại đây: Triệt phá đường dây lớn làm giả thẻ an toàn, chứng chỉ nghề

9. Đơn vị đào tạo an toàn vệ sinh lao động ở đâu uy tín?

Bạn dễ dàng tìm được nhiều cơ sở, trường và trung tâm huấn luyện/đào tạo an toàn qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp, …

Nhưng để tìm được đơn vị uy tín, có đầy đủ giấy phép BLĐTBXH, giấy chứng nhận hạng C, cơ sở hạ tầng, chương trình đào tạo theo luật, tư vấn, giá hợp lý, thủ tục hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, giải quyết các phát sinh cho khách hàng hậu mãi. Thì vấn đề này không phải dễ tìm kiếm.

Đừng lo lắng Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – LDT có đầy đủ các tiêu chí trên là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong ngành đào tạo/huấn luyện an toàn.

đào tạo an toàn vũng tàu
Hình ảnh cơ sở vật chất đào tạo an toàn tại Trung Tâm Giáo Dục – LDT

Với hơn 12 năm hoạt động trong ngành đào tạo an toàn vệ sinh lao động chúng tôi tin chắc có thể giúp đỡ doanh nghiệp của bạn trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng về ATLĐ từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp phòng tránh TNLĐ và BNN cho người lao động.

10. Giấy chứng nhận an toàn hạng C – Công ty Cổ Phần LDT

 • Công Ty Cổ Phần LDT là đơn vị được Bộ Lao động Thương Binh – Xã Hội cấp giấy phép hoạt động đào tạo và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016, 140/2018.
 • Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế và có khả năng giảng dạy ở nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Học phí ưu đãi, phù hợp với tình hình sản xuất của từng Doanh nghiệp.
 • Thủ tục đơn giản và tiết kiệm thời gian.
 • Lịch huấn luyện sắp xếp linh động, phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị.
 • Hồ sơ, chứng chỉ, thẻ An toàn có ngay sau khi hoàn thành khoá học, đúng quy định của Pháp luật.
 • Bài giảng luôn được đổi mới và biên soạn phù hợp với từng đối tượng nhóm khách hàng khác nhau.
 • Nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chính xác và nhanh chóng.
 • Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại số lượng phòng rộng rãi có sức chứa từ 150 – 200 người 
 • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có thể được tổ chức trực tuyến và trực tiếp, theo yêu cầu của quý doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận Hạng C đơn vị LDT đủ điều kiện huấn luyện an toàn
Giấy chứng nhận Hạng C đơn vị LDT đủ điều kiện huấn luyện an toàn

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động ở Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm Giáo Dục – LDT luôn mở các khoá huấn luyện, đào tạo an toàn vệ sinh lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu. Liên tục khai giảng các khoá huấn luyện dành cho các nhóm 1,2,3,4,5,6.

 • Điên thoại: 0896.657.558
 • Zalo: 0896.657.558
 • Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
 • Email: [email protected]
 • Trang web: https://ldt.vn

công ty cổ phần ldt

5/5 - (3 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT