Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 45001:2018

Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 45001:2018

ISO 45001:2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng nhận ISO 45001:2018 giúp hàng nghìn tổ chức tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và là cơ hội để giúp ngăn ngừa chấn thương liên quan đến công việc và sức khỏe kém cho người lao động. Kết quả dự định là cải thiện và cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Trung tâm chứng nhận – Công ty Cổ phần LDT đã được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý. Theo đó, quý doanh nghiệp chưa có chứng nhận ISO 45001 hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện, hoàn toàn có thể liên hệ tới LDT, chúng tôi sẽ giúp đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và được cấp chứng nhận theo quy định.

Xem thêm:

Chứng nhận HTQL ISO 45001:2018
Doanh nghiệp cần có chứng nhận HTQL ISO 45001:2018 

1. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 45001:2018 là gì?

ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, thay thế cho OHSAS 18001. Tiêu chuẩn mới này sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001 và nhấn mạnh về sự cam kết quản lý, sư tham gia của nhân viên và kiểm soát rủi ro nghề nghiệp.

Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Việc áp dụng hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc.

2. Tại sao phải áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001:2018

Yêu cầu của doanh nghiệp:

 • Thiết lập một HTQL an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loài trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc mình,
 • Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
 • Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm,
 • Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình,

 Yêu cầu từ thị trường: 

 • Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức,
 • Yêu cầu bởi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,
 • Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm tạo và duy trì thế cạnh tranh,
 • Chuẩn bị cho xu thế hội nhập quốc tế;

Yêu cầu từ phía nội bộ:

 • Tăng cường tính trong sạch, minh bạch hóa về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
 • Cải thiện hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng và các bên quan tâm;

Yêu cầu từ nhân viên:

 • Tạo dựng được môi trường làm việc an toàn;
 • Đảm bảo tương lai sức khỏe và gia đình;
Chứng nhận HTQL ISO 45001:2018
Chứng nhận HTQL ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp 

3. Mục tiêu của việc áp dụng ISO 45001:2018

 • Cung cấp hoàn thiện môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động,
 • Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên và các bên hữu quan khác,
 • Hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA (chu trình cải tiến liên tục),
 • Kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp,
 • Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả và thành công hơn,
 • Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp là yếu tố chiến lược và trách nhiệm của doanh nghiệp,
 • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng tầm vị thế của mình và nâng cao khả năng cạnh trạnh trên thị trường,
 • Người lao động có một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

4. Doanh nghiệp nào cần có HTQL ISO 45001

Tiêu chuẩn 45001:2018 được áp dụng cho tất cả các tổ chức. Bất kể tổ chức của bạn là doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ hay một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, tổ chức đào tạo… thì việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001 đều mang lại những lợi ích to lớn.

5. Lợi ích của doanh nghiệp áp dụng ISO 45001

Về mặt thị trường:

 • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ ISO 45001 như một điều kiện bắt buộc.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trọng nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước

Về mặt kinh tế:

 • Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội
 • Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tai nạn, khẩn cấp

Quản lý rủi ro:

 • Là biện pháp tốt nhất trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại
 • Giảm phí bảo hiểm hàng năm
 • Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm( nếu có)
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mai
 • Cơ hội quảng cáo, quảng bá sản phẩm

6. Ai có thẩm quyền chứng nhận HTQL ISO 45001?

Tổ chức chứng nhận HTQL ISO là tổ chức có thẩm quyền chứng nhận ISO 45001:2018, nhưng tổ chức này cần có điều kiện sau mới được phép chứng nhận ISO:

 • Tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức đó thực hiện hoạt động chứng nhận.
 • Có con dấu riêng, được cơ quan quản lý công nhận và có hiệu lực trên toàn quốc.
 • Có đội ngũ chuyên gia đánh giá có trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm thực tế chuyên sâu, cũng như đã từng đánh giá HTQL tại nhiều doanh nghiệp,

Trung tâm chứng nhận – Công ty Cổ phần LDT đã được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học & Công nghệ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý. LDT có con dấu chứng nhận riêng và đã được công nhận trên toàn quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia đánh giá của LDT đã có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hoàn thiện hồ sơ chứng nhận HTQL ISO 45001.

Quy trình chứng nhận HTQL
Quy trình chứng nhận HTQL ISO – LDT

7. Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý ISO 45001 của LDT

Quá trình chứng nhận HTQL được LDT tiến hành qua các bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 2: Xem xét đăng ký
 • Bước 3: Đánh giá sơ bộ
 • Bước 4: Lập và ký hợp đồng
 • Bước 5: Chuẩn bị đánh giá
 • Bước 6: Đánh giá chứng nhận lần đầu
 • Bước 7: Báo cáo đánh giá tại chỗ
 • Bước 8: Hoàn thiện hồ sơ đánh giá
 • Bước 9: Thẩm xét hồ sơ trước khi cấp chứng nhận
 • Bước 10: Quyết định cấp chứng nhận
 • Bước 11: Giao chứng nhận và lưu hồ sơ
 • Bước 12: Đánh giá giám sát
 • Bước 13: Chứng nhận lại
 • Bước 14: Lưu hồ sơ khách hàng

8. Chi phí và thời gian chứng nhận HTQL ISO 45001

Chi phí và thời gian chứng nhận hệ thống quản lý ISO 45001:2018 còn phụ thuộc vào quy mô cũng như lĩnh vực cần chứng nhận của từng doanh nghiệp. Thông thường thời gian tư vấn ISO sẽ vào khoảng 2 tới 4 tháng. Thời gian để đánh giá cấp chứng nhận khoảng 10-15 ngày. Đối với chi phí chứng nhận để biết chi tiết hãy liên hệ tới LDT chúng tôi sẽ báo chi tiết.

Lý do chọn LDT là đơn vị chứng nhận hệ thống quản lý ISO 45001?

– LDT là đơn vị được Thủ Tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018, 2019-2020

– Thời gian và chi phí chứng nhận hệ thống quản lý ISO 45001 hợp lý, phù hợp với từng tổ chức/doanh nghiệp,

– Đội ngũ chứng nhận có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống quản lý phù hợp với bối cảnh phát triển,

– LDT cung cấp đầy đủ cho khách hàng các nhóm dịch vụ cần thiết khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, các dịch vụ kèm theo như: Kiểm định an toàn, hiệu chuẩn thiết bị, Chứng nhận sản phẩm hàng hóa, Đào tạo An toàn lao động,…

Khách hàng được LDT chứng nhận HTQL ISO

 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đông Á
 • Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Việt Phát
 • Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Lứa Bạn
 • Công Ty TNHH Nông Lâm Kiên Giang
 • Công Ty Cổ Phần Cơ Khí- Xây Lắp Điện Bạc Liêu
 • Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Phước Lợi
 • Công Ty TNHH Mộc Xây Dựng Thanh Bình
 • Công Ty Cổ Phần Vintesgroup
 • Công Ty Cổ Phần Chế Tạo và Lắp Ráp Thiết Bị Điện Việt Nam
 • Chi Nhánh Phân Phối Sản Phẩm Lọc Dầu Nghi Sơn
 • Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Hà Nội
 • Công Ty TNHH Khánh An
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Toàn Thịnh
 • Công Ty TNHH Top Level
 • Công Ty Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương
 • Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường – Khoa Xét Nghiệm và Phân Tích…

Công ty cổ phần LDT

 

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT