Chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Trung tâm chứng nhận – Công ty cổ phần LDT  là đơn vị thực hiện tư vấn, cấp chứng nhận ISO 9001, cho các doanh nghiệp/tổ chức trên cả nước. Hoạt động chứng nhận ISO của LDT được đăng ký bởi Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ KHCN.

Xem thêm:

1. Tiêu chuẩn ISO an toàn chất lượng 9001 là gì?

ISO viết tắt của từ International Organization for Standardization có nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Tổ chức ISO ra đời năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và là thành viên thứ 77 của tổ chức ISO.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành rất nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001….Trong đó ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Từ khi ban hành tới nay tiêu chuẩn ISO 9001 có các phiên bản như phiên bản 1987; 1994; 2000; 2008; 2015. ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất hiện nay, tất cả các doanh nghiệp được chứng nhận sau năm 2015 đều được đánh giá và chứng nhận theo phiên bản mới này

Như vậy có thể thấy được ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng được dành cho mọi tổ chức.

2. Ai cần chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:2015?

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 áp dụng cho mọi tổ chức không kể quy mô, loại hình, đặc thù. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức hướng tới những mục đích sau:

– Tổ chức cần chứng tỏ khả năng của mình trong cung cấp một cách ổn định sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định thích hợp.

– Tổ chức muốn hướng đến nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu luật định và chế định thích hợp.

3. Chứng nhận ISO 9001 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 1. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng.
 2. Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.
 3. Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 4. Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.
 5. Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên. Nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
 6. Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thỏa mãn được yêu cầu khách hàng.
Chứng nhận HTQL ISO 9001:2015
LDT chứng nhận HTQL 9001:2015 cho Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

3. Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 là một quá trình

Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 là quá trình thực hiện đánh giá việc áp dụng, triển khai, cải tiến tiêu chuẩn ISO 9001 trong một tổ chức, doanh nghiệp.

Việc áp dụng tiêu chuẩn đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nhiều thứ, từ thời gian, tiền bạc tới nhân công. Để đạt được chứng nhận doanh nghiệp phải áp dụng thành công tiêu chuẩn này, sau khi áp dụng và cải tiến thành công thì việc chứng nhận không còn là điều khó khăn nữa.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng, các chuyên gia của LDT sẽ là những người giúp tổ chức/doanh nghiệp đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 một cách hiệu quả và nhanh chóng.

4. Chứng chỉ HTQL ISO 9001 có thời hạn bao lâu?

Chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực tối đa là 3 năm. Trong 3 năm của có giấy chứng nhận phải thực hiện đánh giá giám sát không quá 12 tháng kể từ ngày đánh giá lần đầu. Thời hạn của chứng chỉ có thể rút ngắn tùy vào tình hình thực tế của doanh nghiệp.

5. Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:2015

Quá trình chứng nhận HTQL được LDT tiến hành qua các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Khách hàng có yêu cầu chứng nhận tiếp xúc với nhân viên tiếp nhận hồ sơ của phòng Chứng nhận LDT để cung cấp hồ sơ đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Xem xét đăng ký

 • Hồ sơ đăng ký chứng nhận của khách hàng được phân công cho người thẩm xét hồ sơ của Phòng Chứng nhận có năng lực thích hợp nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định.
 • Trường hợp Hồ sơ đăng ký chứng nhận chưa phù hợp, LDT sẽ liên hệ tới khách hàng để hướng dẫn bổ sung theo yêu cầu quy định phù hợp với tiêu chuẩn đăng ký chứng nhận.
Quy trình chứng nhận HTQL
Quy trình chứng nhận HTQL – LDT

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

 • Khi kết quả xem xét hồ sơ đăng ký có yêu cầu việc đánh giá sơ bộ thì chuyên gia đánh giá của phòng chứng nhận được chỉ định để tiến hành đánh giá sơ bộ tại cơ sở của khách hàng.

Bước 4: Lập và ký hợp đồng

 • Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ, LDT sẽ tiến hành lập và ký hợp đồng chứng nhận HTQL với khách hàng.

Bước 5: Chuẩn bị đánh giá

 • Lập chương trình đánh giá
 • Chỉ định đoàn đánh giá, lập kế hoạch đánh giá
 • Thông tin trước khi đánh giá

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lần đầu 

 • Đánh giá giai đoạn 1 dựa trên hồ sơ đánh giá hiện trường
 • Đánh giá giai đoạn 2 tại hiện trường

Bước 7: Báo cáo đánh giá tại chỗ

 • Trưởng đoàn đánh giá phải đảm bảo lập Báo cáo đánh giá tại chỗ, có xác nhận của bên được đánh giá. Báo cáo đánh giá được gửi cho 2 bên: LDT và khách hàng. Báo cáo đánh giá thuộc quyền sở hữu của LDT.

Bước 8: Hoàn thiện hồ sơ đánh giá

 • Trưởng đoàn đánh giá chuẩn bị và lập hồ sơ báo cáo toàn bộ cuộc đánh giá đề chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Bước 9: Thẩm xét hồ sơ trước khi cấp chứng nhận

 • Việc thẩm xét được thực hiện bởi người/ban thẩm xét kỹ thuật có năng lực thích hợp được phân công và không tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá.
 • Trường hợp hồ sơ đánh giá chưa đạt sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận thì được yêu cầu đoàn đánh giá chuẩn bị lại hoặc bổ sung cho phù hợp.

Bước 10: Quyết định cấp chứng nhận

 • Căn cứ trên kết quả thẩm xét, giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét và quyết định cấp Chứng nhận HTQL của khách hàng phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận trong phạm vi yêu cầu.
 • Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm từ ngày cấp.

Bước 11: Giao chứng nhận và lưu hồ sơ

 • Các tài liệu chứng nhận được chuyển giao cho khách hàng và được LDT cập nhật, lưu giữ, công bố theo quy định về kiểm soát hồ sơ CNHT.
Giấy chứng nhận HTQL ISO
Giấy chứng nhận HTQL ISO 9001:2015 – LDT

Bước 12: Đánh giá giám sát

 • LDT thực hiện việc giám sát định kỳ HTQL của khách hàng sau khi cấp chứng nhận (kể cả các thay đổi) không quá một năm một lần nhằm đảm bảo sự phù hợp theo yêu cầu chứng nhận.

Bước 13: Chứng nhận lại

 • Trước khi hết hạn chứng nhận 3 tháng, LDT thông báo đến khách hàng biết và chuẩn bị cho việc đánh giá chứng nhận lại.
 • Kết quả các lần giám sát định kỳ và đề nghị của khách hàng là căn cứ để LDT xem xét quyết định chứng nhận lại.
 • Trình tự, nội dung và các yêu cầu khi thực hiện việc đánh giá chứng nhận lại được tiến hành như đánh giá chứng nhận lần đầu nhưng bỏ qua các bước đánh giá sơ bộ và đánh giá giai đoạn 1 (trừ khi có phát sinh và thay đổi quan trọng của HTQL đang vận hành của khách hàng).

Bước 14: Lưu hồ sơ khách hàng

 • LDT thực hiện lưu hồ sơ về các hoạt động đánh giá và chứng nhận của tất cả các khách hàng, bao gồm tất cả các tổ chức nộp đăng ký và các tổ chức được đánh giá, được chứng nhận hoặc bị đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận.

6. Chi phí và thời gian chứng nhận ISO 9001

Chi phí và thời gian chứng nhận ISO 9001:2015 còn phụ thuộc vào quy mô cũng như lĩnh vực cần chứng nhận của từng doanh nghiệp. Thông thường thời gian tư vấn ISO 9001 sẽ vào khoảng 2 tới 4 tháng. Thời gian để đánh giá cấp chứng nhận khoảng 10-15 ngày. Đối với chi phí chứng nhận để biết chi tiết hãy liên hệ tới LDT chúng tôi sẽ báo chi tiết.

7. Lý do chọn LDT là đơn vị chứng nhận HTQL ISO 9001?

 • LDT là đơn vị được Thủ Tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017, 2018, 2019-2020
 • Thời gian và chi phí chứng nhận ISO 9001:2015 hợp lý, phù hợp với từng tổ chức/doanh nghiệp,
 • Đội ngũ chứng nhận có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống quản lý phù hợp với bối cảnh phát triển,
 • LDT cung cấp đầy đủ cho khách hàng các nhóm dịch vụ cần thiết khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, các dịch vụ kèm theo như: Kiểm định an toàn, hiệu chuẩn thiết bị, Chứng nhận sản phẩm hàng hóa, Đào tạo An toàn lao động,…

Khách hàng được LDT chứng nhận HTQL ISO 9001:2015

 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đông Á
 • Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Việt Phát
 • Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Lứa Bạn
 • Công Ty TNHH Nông Lâm Kiên Giang
 • Công Ty Cổ Phần Cơ Khí- Xây Lắp Điện Bạc Liêu…

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT