Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Trung tâm chứng nhận – Công ty cổ phần LDT là đơn vị đầu tiên tại tỉnh BR-VT được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ, cấp giấy chứng nhận chính thức đủ điều kiện, chức năng cấp chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực HTQL theo TCVN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015… và các sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

Xem thêm:

Chứng nhận HTQL ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn về quản lý môi trường

1. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý (HTQL) môi trường, giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực tới môi trường của doanh nghiệp mình. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

Đạt chứng nhận hệ thống quản lý ISO 14001 chứng minh doanh nghiệp của bạn có trách nhiệm với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm như thế nào đối với việc làm giảm những ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như đáp ứng sự mong đợi bền vững của các bên hữu quan.

2. Đối tượng cần chứng nhận ISO 14001

Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001:2015. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận,… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các yếu tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

3. Lợi ích khi doanh nghiệp có chứng nhận ISO 14001 

Về mặt quản lý:

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường
 • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Tạo dựng thương hiệu:

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.

Về mặt tài chính

 • Việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý môi trường sẽ tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào. Bao gồm nước, năng lượng, nguyên vật liệu, hóa chất,… Sự tiết kiệm này sẽ trở nên quan trọng và có ý nghĩa nếu nguyên vật liệu là nguồn khan hiếm như điện, than, dầu.

4. Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 tại LDT?

Quá trình chứng nhận ISO 14001 của LDT tiến hành qua các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

 • Khách hàng có yêu cầu chứng nhận tiếp xúc với nhân viên tiếp nhận hồ sơ của phòng Chứng nhận LDT để cung cấp hồ sơ đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Xem xét đăng ký

 • Hồ sơ đăng ký chứng nhận của khách hàng được phân công cho người thẩm xét hồ sơ của Phòng Chứng nhận có năng lực thích hợp nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định.
 • Trường hợp HSĐK chứng nhận chưa phù hợp, LDT sẽ liên hệ tới khách hàng để hướng dẫn bổ sung theo yêu cầu quy định CNHT phù hợp với tiêu chuẩn đăng ký chứng nhận.

Chứng nhận HTQL ISO 14001:2015

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

 • Khi kết quả xem xét hồ sơ đăng ký có yêu cầu việc đánh giá sơ bộ thì chuyên gia đánh giá của phòng chứng nhận được chỉ định để tiến hành đánh giá sơ bộ tại cơ sở của khách hàng.

Bước 4: Lập và ký hợp đồng

 • Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ, LDT sẽ tiến hành lập và ký hợp đồng chứng nhận HTQL với khách hàng.

Bước 5: Chuẩn bị đánh giá

 • Lập chương trình đánh giá
 • Chỉ định đoàn đánh giá, lập kế hoạch đánh giá
 • Thông tin trước khi đánh giá

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lần đầu

 • Đánh giá giai đoạn 1 dựa trên hồ sơ đánh giá hiện trường
 • Đánh giá giai đoạn 2 tại hiện trường

Bước 7: Báo cáo đánh giá tại chỗ

 • Trưởng đoàn đánh giá phải đảm bảo lập Báo cáo đánh giá tại chỗ, có xác nhận của bên được đánh giá. Báo cáo đánh giá được gửi cho 2 bên: LDT và khách hàng. Báo cáo đánh giá thuộc quyền sở hữu của LDT.

Bước 8: Hoàn thiện hồ sơ đánh giá

 • Trưởng đoàn đánh giá chuẩn bị và lập hồ sơ báo cáo toàn bộ cuộc đánh giá đề chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Bước 9: Thẩm xét hồ sơ trước khi cấp chứng nhận

 • Việc thẩm xét được thực hiện bởi người/ban thẩm xét kỹ thuật có năng lực thích hợp được phân công và không tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá.
 • Trường hợp hồ sơ đánh giá chưa đạt sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận thì được yêu cầu đoàn đánh giá chuẩn bị lại hoặc bổ sung cho phù hợp.

Bước 10: Quyết định cấp chứng nhận

 • Căn cứ trên kết quả thẩm xét, giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét và quyết định cấp Chứng nhận HTQL của khách hàng phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận trong phạm vi yêu cầu.
 • Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm từ ngày cấp.

Bước 11: Giao chứng nhận và lưu hồ sơ

 • Các tài liệu chứng nhận được chuyển giao cho khách hàng và được LDT cập nhật, lưu giữ, công bố theo quy định về kiểm soát hồ sơ CNHT.

Bước 12: Đánh giá giám sát

 • LDT thực hiện việc giám sát định kỳ HTQL của khách hàng sau khi cấp chứng nhận (kể cả các thay đổi) không quá một năm một lần nhằm đảm bảo sự phù hợp theo yêu cầu chứng nhận.

Bước 13: Chứng nhận lại

 • Trước khi hết hạn chứng nhận 3 tháng, LDT thông báo đến khách hàng biết và chuẩn bị cho việc đánh giá chứng nhận lại.
 • Kết quả các lần giám sát định kỳ và đề nghị của khách hàng là căn cứ để LDT xem xét quyết định chứng nhận lại.
 • Trình tự, nội dung và các yêu cầu khi thực hiện việc đánh giá chứng nhận lại được tiến hành như đánh giá chứng nhận lần đầu nhưng bỏ qua các bước đánh giá sơ bộ và đánh giá giai đoạn 1 (trừ khi có phát sinh và thay đổi quan trọng của HTQL đang vận hành của khách hàng).

Bước 14: Lưu hồ sơ khách hàng

 • LDT thực hiện lưu hồ sơ về các hoạt động đánh giá và chứng nhận của tất cả các khách hàng, bao gồm tất cả các tổ chức nộp đăng ký và các tổ chức được đánh giá, được chứng nhận hoặc bị đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận.
Chứng nhận HTQL ISO 14001:2015
GCN HTQL ISO 14001:2015 – LDT

5. Chi phí và thời gian chứng nhận ISO 14001

– Chi phí: Thực tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có lĩnh vực hoạt động, quy mô khác nhau. Vì thế mà không có một con số cụ thể cho mức chi phí để đạt được chứng nhận. Để biết được chi phí cụ thể ra sao, tốt nhất là doanh nghiệp nên trực tiếp liên hệ với LDT.

– Thời gian: Hầu hết các doanh nghiệp sẽ triển khai trong vòng 2-3 tháng đối với doanh nghiệp có từ 50 nhân viên trở xuống, đối với doanh nghiệm có quy mô lớn thì thời gian đòi hỏi chứng nhận là lâu hơn.

6. Chứng nhận ISO 14001 có thời gian bao lâu?

Chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực tối đa là 3 năm. Trong 3 năm của có giấy chứng nhận phải thực hiện đánh giá giám sát không quá 12 tháng kể từ ngày đánh giá lần đầu. Thời hạn của chứng chỉ có thể rút ngắn tùy vào tình hình thực tế của doanh nghiệp.

7. Năng lực chứng nhận hệ thống quản lý ISO của LDT

 • Công ty cổ phần LDT được Thủ Tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm các 2017, 2018, 2019-2020,
 • Là một trong những đơn vị của tỉnh BR-VT được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận HTQL,
 • Thời gian và chi phí chứng nhận hệ thống quản lý ISO hợp lý, phù hợp với từng tổ chức/doanh nghiệp,
 • Đội ngũ chứng nhận có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống quản lý phù hợp với bối cảnh phát triển,
 • LDT cung cấp đầy đủ cho khách hàng các nhóm dịch vụ cần thiết khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, các dịch vụ kèm theo như: Kiểm định an toàn, hiệu chuẩn thiết bị, Chứng nhận sản phẩm hàng hóa, Đào tạo An toàn lao động,…

Khách hàng được LDT chứng nhận hệ thống quản lý ISO

 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đông Á
 • Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Việt Phát
 • Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Lứa Bạn
 • Công Ty TNHH Nông Lâm Kiên Giang
 • Công Ty Cổ Phần Cơ Khí- Xây Lắp Điện Bạc Liêu…

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường hoặc các hệ thống quản lý khác, vui lòng liên hệ tới LDT theo thông tin như sau:

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT