Năm 2021

Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh BR-VT tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở Công ty CP LDT đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa, thể thao” năm 2020.

Bộ Lao động thương binh và xã hội Cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Hạng C) năm 2021

Năm 2020

Viện công nhận chất lượng Việt Nam Cấp chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn của LDT phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017

Sở LĐTBXH Tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động) 2020

Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Tổ chức chứng nhận sản phầm hàng hóa

Sở Kế hoạch và đầu tư cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y tế phụ trợ

Năm 2019

LDT chuyển sang khu văn phòng mới với diện tích  hơn 6000m2 và các trang thiết bị phục vụ công việc được trang bị hiện đại.

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp GCN đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện – LDT chi nhánh Quảng Nam (đăng ký lần thứ nhất).

Tổng Cục TCĐLCL Cấp GCN đăng ký chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực HTQL theo TCVN ISO 9001, 14001, 45001, 22000 và sản phẩm phù hợp với tiêu chuấn.

Bộ Khoa học công nghệ – Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp GCN đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiểu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

LDT được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Sở LĐTBXH Tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (giàn giáo, đu dây tiếp cận)

Năm 2018

Ban quản lý KCN BR-VT cấp giấy chứng nhận đầu tư mã số 2110373155 (chứng nhận thay đổi lần 1).

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi)

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động Trung tâm chứng nhận LDT (đăng ký lần thứ nhất).

Sở Kế hoạch và đầu tư BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động Trung tâm kiểm định  LDT (đăng ký thay đổi lần thứ 7).

Năm 2017

Tham gia Hội Cơ khí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Hàn Việt Nam, Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam.

Cục đăng kiểm Việt Nam cấp GCN công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ và GCN phòng thí nghiệm.

Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký địa điểm kinh doanh tại Tổ 2 Tân Long, Châu Pha, Tân Thành, BR-VT. MSKD: 00002.

Sở LĐTBXH tỉnh BR-VT cấp GCN đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động (Hạng A) theo NĐ 44/2016/NĐ-CP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Kiểm định an toàn LDT (đăng ký lần thứ 6).

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện – LDT chi nhánh Phú Mỹ (đăng ký lần đầu).

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện – LDT chi nhánh Khánh Hòa (đăng ký lần đầu).

Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện – LDT chi nhánh Hà Nội (đăng ký lần đầu).

LDT liên kết với Trường Đại học Công Đoàn Hà Nội mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ đại học phần kỹ sư bảo hộ lao động

Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hải Phòng cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện – LDT chi nhánh Hải Phòng.

Nhận GCN Hệ thống quản lý ISO:9001:2015, ISO:14001:2015, OHSAS:18001:2007.

Bộ LĐTBXH cấp GCN có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo NĐ 44/2016/NĐ-CP (ban hành kèm quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH).

Cục an toàn lao động – Bộ LĐTBXH chứng nhận có đủ tiêu chí tham gia hoạt động huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người Huấn luyện ATVSLĐ theo NĐ 44/2016/NĐ-CP.

Năm 2016

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ KH-CN công nhận năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

LDT được Sở LĐTB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Năm 2015

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký địa điểm kinh doanh tại số 8, Trần Huy Liệu, Phường 7, TP. Vũng Tàu (đăng ký thay đổi lần 1)

Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện – LDT TP.Hồ Chí Minh (đăng ký lần đầu).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ LDT (đăng ký thay đổi lần 2).

LDT Nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2008 tái đánh giá lần 2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký kinh doanh (đăng ký thay đổi lần thứ 8).

Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Đào tạo an toàn LDT (đăng ký thay đổi lần 2).

Năm 2014

Ban quản lý KCN Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư số 49221000268.

Sở LĐTBXH tỉnh BR-VT cấp GCN đủ ĐK hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Cục an toàn lao động – Bộ LĐTB-XH cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ 

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký địa điểm kinh doanh tại số 8, Trần Huy Liệu, Phường 7, TP. Vũng Tàu. 

Năm 2013

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ KH-CN công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm đào tạo an toàn LDT

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp GCN đủ điều kiện thực hiện kiểm định phương tiện đo lường.

Năm 2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ LDT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư BR-VT cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Kiểm định an toàn LDT 

Xây dựng thành công hệ thống ISO 9001:2008 và được tổ chức DNV cấp Giấy chứng nhận.