LDT được chỉ định Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa

LDT chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy là điều cần thiết của các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như: điện gia dụng, vật liệu xây dựng, sản phẩm may mặc, đồ chơi trẻ em…Để chứng minh về sản phẩm của mình phù hợp tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và để khách hàng yên tâm sử dụng.

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do LDT cung cấp có thể giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề cần thiết về thủ tục hành chính tại Việt Nam, xác nhận giấy tờ, các giao dịch liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp hoạt động kinh doanh được thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Xem thêm:

1. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là đánh giá hoạt động sản xuất, hệ thống đảm bảo chất lượng, thử nghiệm sản phẩm và so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để đánh giá đạt hay không đạt. Quy chuẩn là quy định kỹ thuật của sản phẩm có tính bắt buộc phải tuân theo, như vậy nếu sản phẩm thuộc quy chuẩn thì bắt buộc phải chứng nhận.

Chứng nhận hợp chuẩn là tiến hành đánh giá sản phẩm và hệ thống sản xuất rồi so sánh với tiêu chuẩn tương ứng để đưa ra kết luận phù hợp hay không phù hợp tiêu chuẩn. Nếu hệ thống sản xuất và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn thì tiến hành cấp chứng nhận hợp chuẩn. Ví dụ: Chứng nhận sản phẩm Latex cao su thiên nhiên cô đặc phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 6314:2013, sản phẩm giường gấp phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11537-1:2016,…

Tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hóa – Công ty cổ phần LDT, là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng chỉ định đủ điều kiện cấp chứng nhận hợp chuẩn- hợp quy sản phẩm, hàng hóa căn cứ theo Giấy chứng nhận số 3150/TĐC-HCHQ ngày 4/10/2019 và Giấy chứng nhận số 3193/TĐC-HCHQ ngày 28/9/2020.

Theo đó, LDT được chỉ định chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 22000, TCVN ISO 45001, TCVN ISO 9001, TCVN 14001 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

Chứng nhận sản phẩm hàng hóa LDT

2. Đối tượng chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy

Đối tượng cần chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Đối với những đối tượng sản phẩm liên quan đến an toàn sức khỏe hay môi trường (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) thì cần bắt buộc phải chức nhận hợp quy. 

Để thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động thử nghiệm, phân tích, đánh giá đối tượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn tương ứng.

3. Các phương thức đánh giá

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Việc đánh giá sự phù hợp được LDT thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

LDT chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
Đạt được chứng nhận doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển

4. Quy trình chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Quy trình chứng nhận sản phẩm – hàng hóa của LDT bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 2: Xem xét hồ sơ đăng ký
 • Bước 3: Ký hợp đồng chứng nhận
 • Bước 4: Chuẩn bị đánh giá
 • Bước 5: Tiến hành đánh giá
 • Bước 6: Lập hồ sơ đánh giá
 • Bước 7: Thẩm xét hồ sơ đánh giá
 • Bước 8: Quyết định chứng nhận
 • Bước 9: Quy định về mở rộng, thu hẹp, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận

5. Doanh nghiệp được gì khi có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy?

 • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;
 • Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy là bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu;
 • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương;
 • Sử dụng kết quả chứng nhận trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn;
 • Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng;
 • Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
Chứng nhận sản phẩm hàng hóa LDT
Mẫu chứng nhận sản phẩm hàng hóa của LDT

6. LDT tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy uy tín

Tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hóa LDT là đơn vị chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn uy tín tại Việt Nam, công ty có đủ năng lực cả về chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy. Với sự tôn trọng tuyệt đối tính công bằng, LDT cung cấp dịch vụ chứng nhận tự nguyện hoặc bắt buộc trên nhiều lĩnh vực phù hợp với mọi sản phẩm, dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp trên con đường hội nhập phát triển.

 • Tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hóa LDT là tổ chức được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định đủ điều kiện cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thiết bị, hàng hóa.
 • Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm đánh giá, cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia;
 • Chúng tôi là tổ chức cung cấp đầy đủ cho khách hàng các nhóm dịch vụ cần thiết khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Cùng với đó LDT có các dịch vụ kèm theo như: Kiểm định an toàn, hiệu chuẩn thiết bị, Chứng nhận hệ thống quản lý ISO, Đào tạo An toàn lao động,…
 • Hệ thống văn phòng đại diện trên khắp cả nước luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là những doanh nghiệp cần kiểm tra chất lượng hàng hóa.
 • Tư vấn tận tình, thời gian nhanh chóng cùng mức chi phí hợp lý nhất.

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT