Kiểm Định Hệ Thống Lạnh Thông Tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

Kiểm Định Hệ Thống Lạnh TT 36/2019/TT-BLĐTBXH

Theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, hệ thống lạnh thuộc trong danh mục các loại máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và bắt buộc phải kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Vậy kiểm định hệ thống lạnh như thế nào? Các bước kiểm định ra sao? Thời hạn kiểm định bao lâu? Chi phí kiểm tra hệ thống lạnh bao nhiêu tiền?

1. Hệ thống lạnh là gì? 

Hệ thống lạnh là một vòng tuần hoàn kín, trong đó môi trường làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và xử lý nhiệt. Môi trường chất làm lạnh sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường cần làm lạnh, sau đó thải nhiệt ra môi trường khác có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, môi trường cần làm lạnh sẽ trở nên lạnh hơn.

kiểm định viên đang kiểm tra đường ống lạnh
Kiểm định viên đang kiểm tra hệ thống lạnh

2. Kiểm tra hệ thống lạnh là gì?

Kiểm tra hệ thống lạnh là đánh giá toàn bộ hệ thống lạnh rồi so sánh với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định để đưa ra hệ thống lạnh đạt yêu cầu hay không. Nếu hệ thống lạnh đạt yêu cầu thì tiến hành cấp tem, biên bản kiểm định và chứng nhận kiểm định.

Cũng Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, hệ thống lạnh thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vì thế, các cá nhân, doanh nghiệp có sử dụng hệ thống lạnh bắt buộc phải kiểm định theo quy định.

3. Tại sao phải kiểm tra hệ thống lạnh ?

Kiểm định hệ thống lạnh là yếu tố cần thiết vì trong hệ thống này có một bộ phận là thiết bị áp lực nguy cơ rất dễ xảy ra cháy nổ. Do đó, kiểm tra toàn bộ hệ thống lạnh là một hoạt động bắt buộc, nhằm thúc đẩy và phát hiện kịp thời các cơ sở ẩn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người xung quanh.

4. Lợi ích của việc kiểm tra toàn hệ thống lạnh

5 lợi ích cơ bản về kiểm định an toàn hệ thống lạnh mang lại mà doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn.
 • Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra.
 • Giảm hao hụt môi chất lạnh đồng thời tăng khả năng bảo vệ môi trường.
 • Là bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho đơn vị bảo hiểm, khách hàng khi đánh giá.
 • Tuân thủ quy định pháp luật khi sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

5. Khi nào phải kiểm định hệ thống lạnh?

khi nào cần kiểm tra đường ống máy lạnh
Kiểm định an toàn hệ thống lạnh là yêu cầu bắt buộc

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:     

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 • Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;
 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

6. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh năm 2023

6.1. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, tổ chức kiểm định được tiến hành theo QTKĐ: 08-2016/BLĐTBXH bao gồm các bước:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;

 • Kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, nhật ký vận hành và bảo trì.
 • Kiểm tra hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

Kiểm tra bằng mắt:

 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại. Các biến dạng hình học.
 • Xem xét lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
 • Kiểm tra cầu thang, sàn thao tác, điều kiện môi trường vận hành

Kiểm tra không phá hủy:

 • Sử dụng các phương pháp siêu âm, chụp phim, thẩm thấu, bột từ để kiểm tra các khuyết tật ăn mòn trên kim loại cơ bản, đường ống các mối hàn.
quy trình kiểm tra hệ thống lạnh công nghiệp
Kiểm định hệ thống lạnh phải được thực hiện theo quy trình

Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm;

 • Thử bền: Các thiết bị áp lực, đường ống được cô lập để thử nghiệm ở áp suất quy định.
 • Thử kín: Kiểm tra rò rỉ ở áp suất làm việc cho phép trong thời gian tối thiểu là 24 giờ.

Bước 4: Kiểm tra vận hành;

 • Chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị, chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

 • Lập biên bản kiểm định hệ thống lạnh theo mẫu quy định
 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
 • Dán tem và ban hành kết quả kiểm định.

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm I, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm II, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm III theo phân loại của TCVN 6104-1:2015 (ISO 5149-1:2014).

6.2. Thời hạn kiểm định hệ thống lạnh định kỳ là bao lâu

 • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm.
 • Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.
 • Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

>>Download quy trình kiểm định tại đây

6.3. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

STT Tên văn bản Download
1 QCVN 01: 2008 – BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực; Tải về
2 QCVN 21: 2015/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh; Tải về
3 TCVN 8366 : 2010 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo; Tải về
4 TCVN 6155:1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa Tải về
5 TCVN 6156 :1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử; Tải về
6 TCVN 6104-1:2015 – Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – yêu cầu về an toàn và môi trường – Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn Tải về
7 TCVN 6104-2:2015 – Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – yêu cầu về an toàn và môi trường – Phần 2: Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, ghi nhãn và lập tài liệu Tải về
8 TCVN 6104-3:2015 – Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – yêu cầu về an toàn và môi trường – Phần 3: Địa điểm lắp đặt. Tải về
9 TCVN 6104-4:2015 -Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – yêu cầu về an toàn và môi trường – Phần 4: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi Tải về
10 TCVN 6008 : 2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; Tải về
11 TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; Tải về
12 TCVN 9358 : 2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. Tải về

6.4. Danh sách các khu công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các KCN nặng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi có nguy cơ tai nạn lao động rất cao. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, các khu công nghiệp này cần phải kiểm tra kỹ thuật an toàn là điều cần thiết không thể bỏ qua.

danh sách khu công nghiệp bà rịa vũng tàu 2023
Danh sách minh hoạ cho một số khu công nghiệp trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Nguồn Internet

KCN Đông Xuyên Vũng Tàu

KCN Đông Xuyên là một trong những KCN phát triển từ ngành chế biến biến, sản xuất đến dịch vụ,..

KCN Đất Đỏ – KCN Long Điền

KCN Đất đỏ và KCN Long Điền được xây dựng theo hướng đa ngành nghề, tập trung đặc biệt ưu đãi đầu tư vào ngành công nghệ cao.

KCN Phú Mỹ 1 – Phú Mỹ 2 – Phú Mỹ 3

Tại KCN Phú Mỹ 1 và 2 phần lớn là công nghiệp hàng tiêu dùng, hóa dầu, CN thông tin. Và các ngành khác: Logistic, sản xuất sợi, điện, gas …

KCN Mỹ Xuân A – Mỹ Xuân B

KCN Mỹ Xuân nơi tập trung SX vật liệu xây dựng; SX và chế tạo cơ khí chính xác,…

KCN Long Sơn – KCN Cái mép

Hai cái tên KCN Long Sơn và KCN Cái mép. Nơi đây là khu công nghiệp đa ngành, với ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao và thuận lợi cho giao thông đường bộ, cơ sở hạ tầng tốt.

KCN Châu Đức – KCN Long Hương

Tiếp nối là KCN Châu Đức – KCN Long Hương có vị trí tương đối thuận lợi và phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp. Còn rất nhiều KCN tọa lạc tại Bà Rịa Vũng Tàu như: KCN Cái Mép, KCN Đá Bạc,…

7. Chi phí kiểm tra hệ thống lạnh là bao nhiêu ?

Quy định chi phí kiểm tra máy, thiết bị, vật tư Thông tư s 41/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Theo biểu giá tại TT 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết bảng chi phí cho việc kiểm tra hệ thống lạnh giá từ 1.400.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ. Đây là mức chi phí tham khảo tối thiểu và còn tuỳ thuộc vào năng suất lạnh chi tiết bạn tham khảo sau đây:

>> Xem thêm: Chi phí kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH

8. Kiểm định hệ thống lạnh công nghệp Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 14/08/2017, Công ty cổ phần LDT đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quyết định số 1261/QĐ-BLĐTBXH.

LDT có đầy đủ năng lực kiểm định hệ thống lạnh và các thiết bị an toàn khác, do đó chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói, tiết kiệm thời gian của khách hàng.

Quý khách hàng cần tư vấn kiểm định an toàn hệ thống lạnh, kiểm định an toàn thiết bị áp lực, kiểm định thiết bị nâng, NDT, huấn luyện an toàn, chứng nhận ISO, hiệu chuẩn thiết bị. Vui lòng liên hệ tới LDT qua hotline 0896.657.558 hoặc [email protected] để được tư vấn chi tiết nhất.

    🔰 Thương hiệu Uy tín      🌟 Chuyên viên tư vấn miễn phí
    🔰 Giá rẻ phù hợp     🌟 + 40000 Khách hàng hài lòng
    🔰 Hỗ trợ 24/7     📞 0896 657 558

công ty cổ phần ldt

5/5 - (22 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hồng
Hồng
11 tháng trước

Xin báo giá kiểm tra hệ thống máy lạnh đi ạ

Minh Hoàng
Minh Hoàng
11 tháng trước

mình có chi nhánh kiểm định ở đồng nai ko vậy

Hiennf
Hiennf
11 tháng trước

Ok

MinhQuang
MinhQuang
11 tháng trước

Cho xin giá tham khảo cụ thể ạ

My Linh
My Linh
8 tháng trước

Cho Em xin file TCVN với ạ cảm ơn ad rất nhiều ạ. Bài viết rất hữu ích

Chat Zalo

Quét mã LDT