Kiểm định an toàn hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Quy trình kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Theo quy định của Bộ Công thương hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Công ty cổ phần LDT là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động kiểm định đối với thiết bị nói trên.

1. Kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng là gì?

Hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là hệ thống sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng để tiến hành nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai, bình, bồn, xe bồn. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, hệ thống cần phải được tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn.

Kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chính vì thế, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng bắt buộc phải kiểm định an toàn theo đúng quy định. Trường hợp không kiểm định sẽ bị xử phạt và có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa LPG bằng thép

Kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
Kiểm định thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động

2. Lợi ích khi kiểm định thiết bị

Việc kiểm định an toàn hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng không chỉ đảm bảo an toàn cho người lao động, mà còn đem lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp:

 • Đảm bảo an toàn đối với người lao động, phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình làm việc.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc ở thiết bị để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra, đảm bảo thiết bị luôn được hoạt động ổn định.
 • Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Là bằng chứng chứng minh trước pháp luật, cũng như tự nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3. Các hình thức kiểm định

Kiểm định lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.

Kiểm định bất thường:

 • Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng cụ thể thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Quy trình kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
Kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng là bắt buộc

1. Các bước kiểm định

Khi kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo QTKĐ:06-2017/BCT bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định.
 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống.
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.
 • Bước 4: Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm.
 • Bước 5: Kiểm tra vận hành.
 • Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định.

2. Thời hạn kiểm định 

 • Khám nghiệm kỹ thuật an toàn hệ thống nạp sau khi thay đổi vị trí lắp đặt, đến thời hạn khám nghiệm kỹ thuật định kỳ 6 năm/lần.
 • Khám xét bên trong và bên ngoài được tiến hành trong trường hợp hệ thống nạp đến hạn khám xét bên ngoài và bên trong 3 năm/lần giữa các kỳ khám nghiệm kỹ thuật.
 • Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.
 • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

>> Download quy trình kiểm định tại đây

3. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

STT Tên văn bản Download
1 QCVN:01-2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. Tải về
2 QCVN 08:2012/BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tải về
3 QCVN 10:2012/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng. Tải về
4 QCVN 04:2013/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép. Tải về
5 QCVN 01:2016/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Tải về
6 TCVN 8366:2010, Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo. Tải về
7 TCVN 6155:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng và sửa chữa. Tải về
8 TCVN 6156:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng và sửa chữa – Phương pháp thử. Tải về
9 TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tải về
10 TCVN 2622:1995, Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. Tải về
11 TCVN 5334:2007, Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. Tải về
12 TCVN 6484:1999, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng. Tải về
13 TCVN 6485:1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn. Tải về
14 TCVN 6486:2008, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt. Tải về
15 TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành. Tải về
16 TCVN 7762:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp. Tải về
17 TCVN 7763:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Thiết kế và kết cấu. Tải về
18 TCVN 7832:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm. Tải về
19 TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Tải về
20 TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. Tải về

4. Chi phí kiểm định

Đối với hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chi phí kiểm định đã được nhà nước quy định rất rõ tại Thông tư 41/2016-BLĐTBXH. Tuy nhiên, chi phí kiểm định còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: số lượng thiết bị, tình trạng sử dụng, địa điểm kiểm định… cũng như các yêu cầu khác của khách hàng. Để tránh tiền mất tật mang, doanh nghiệp nên lựa chọn các đơn vị kiểm định uy tín, kinh nghiệm lâu năm…

Kiểm định viên LDT
Kiểm định viên LDT luôn có mặt ở bất cứ đâu khi khách hàng cần

5. Đơn vị nào được phép kiểm định an toàn?

Những đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện kiểm định, sẽ được thực hiện hoạt động kiểm định hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Nhưng không vì thế mà khách hàng không tìm hiểu kỹ đơn vị kiểm định trước khi tiến hành công việc. 

Tại BR-VT nói riêng và cả nước nói chung, Trung tâm kiểm định – Công ty cổ phần LDT là một cái tên nhận được đánh giá cao của đông đảo khách hàng. Chính vì thế mà trong nhiều năm liền LDT được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia cụ thể các năm 2017, 2018, 2019-2020. Điều này đã nói lên uy tín, kinh nghiệm của LDT trong lĩnh vực kiểm định an toàn. Bên cạnh đó, LDT còn có các yếu tố khác được khách hàng tin tưởng lựa chọn:

 • Đã được Bộ Công thương chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị.
 • Đội ngũ kiểm định viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để kịp thời xử lý những sự cố bất thường trong quá trình kiểm định.
 • LDT là một đơn vị có các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị đáp ứng theo quy định kỹ thuật, đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.
 • Mạng lưới các chi nhánh trải đều cả nước đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và dù ở đâu, khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi còn linh hoạt thời gian, hình thức, địa điểm kiểm định… nhằm phù hợp với mọi loại hình công việc của khách hàng.
 • Chi phí kiểm định linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
 • LDT xây dựng các dịch vụ đi cùng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp như: : huấn luyện an toàn lao động, chứng nhận ISO, chứng nhận sản phẩm – hàng hóa, hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra – thử nghiệm không phá hủy…
 • Chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm trong mọi tình huống.

Liên hệ đăng ký kiểm định

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định an toàn hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hoặc bất cứ dịch vụ nào hãy liên hệ tới LDT theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT