Kiểm định an toàn hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng

LDT Kiểm định an toàn hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng vui lòng liên hệ tới LDT qua số hotline 0896.657.558 hoặc gửi yêu cầu về email: [email protected]

1. Hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng là gì?

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG) là hệ thống sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn LPG hơi đến nơi sử dụng.

Đây là công việc đòi hỏi an toàn cao, vì thế để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc ngoài công tác huấn luyện an toàn lao động, hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng phải được tiến hành kiểm định định kỳ theo quy định của nhà nước.

Kiểm định an toàn hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng
Kiểm định hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng là bắt buộc

2. Kiểm định hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng là gì?

Kiểm định hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo quy định của Bộ Công thương hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vì thế, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử
dụng hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bắt buộc phải tiến hành kiểm định. Và chỉ có những tổ chức kiểm định được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận mới có đủ điều kiện thực hiện công việc.

Công ty cổ phần LDT là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị khi đã được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

3. Lợi ích khi kiểm định thiết bị

Việc kiểm định trạm cấp LPG là công việc bắt buộc và đòi hỏi có tính chính xác cao, việc kiểm định thiết bị đối với doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích:

 • Đảm bảo an toàn đối với con người, tránh xảy ra các rủi ro đáng tiếc,
 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị,
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc,
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
 • Chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. Kiểm định thiết bị khi nào?

Kiểm định lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.

Kiểm định bất thường:

 • Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng cụ thể thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.
Kiểm định an toàn hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng
Kiểm định hệ thống phải do tổ chức có kinh nghiệm thực hiện

5. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
 • Hồ sơ, tài liệu của hệ thống phải đầy đủ.
 • Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
 • Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

6. Quy trình kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Khi kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo QTKĐ 07-2017/BCT bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống.
 • Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm.
 • Bước 4: Kiểm tra vận hành.
 • Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho:

 • Kho chứa LPG đầu mối.
 • Trạm cấp LPG cho ô tô.
 • Trạm chiết nạp chai chứa LPG.

7. Kết quả kiểm định thiết bị

 • Khi thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.
 • Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.
 • Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phụ

8. Thời hạn kiểm định

 • Khám nghiệm kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng sau khi thay đổi vị trí lắp đặt, đến thời hạn khám nghiệm kỹ thuật định kỳ 6 năm/lần.
 • Khám xét bên trong và bên ngoài được tiến hành trong trường hợp hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng đến hạn khám xét bên ngoài và bên trong 2 năm/lần giữa các kỳ khám nghiệm kỹ thuật.
 • Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.
 • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

>> Download quy trình kiểm định tại đây

9. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

STT Tên văn bản Download
1 QCVN 08:2012/BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tải về
2 QCVN 10:2012/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng. Tải về
3 QCVN 04:2013/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép. Tải về
4 QCVN 01:2016/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Tải về
5 QCVN:01-2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. Tải về
6 TCVN 8366:2010, Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo. Tải về
7 TCVN 6155:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng và sửa chữa. Tải về 
8 TCVN 6156:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng và sửa chữa – Phương pháp thử. Tải về 
9 TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tải về
10 TCVN 2622:1995, Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế Tải về 
11 TCVN 5334:2007, Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. Tải về
12 TCVN 6484:1999, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng. Tải về
13 TCVN 6485:1999, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn. Tải về 
14 TCVN 6486:2008, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt. Tải về
15 TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành. Tải về
16 TCVN 7762:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp. Tải về 
17 TCVN 7763:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Thiết kế và kết cấu. Tải về 
18 TCVN 7832:2007, Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm. Tải về
19 TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Tải về 
20 TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. Tải về

10. Tại sao chọn LDT là đơn vị kiểm định thiết bị?

Để lựa được một đơn vị kiểm định an toàn có uy tín và chất lượng không phải là điều dễ, tuy nhiên doanh nghiệp chỉ cần dựa vào các tiêu chí như: kinh nghiệm lâu năm, nguồn nhân lực giỏi, trang thiết bị phục vụ kiểm định hiện đại, nhận được phản hồi tốt từ khách hàng hay chi phí linh hoạt… là đã có thể lựa chọn được đơn vị kiểm định phù hợp với. 

Trung tâm kiểm định – Công ty cổ phần LDT là một trong số ít đơn vị kiểm định nhận được đánh giá cao từ khách hàng trong và ngoài tỉnh. Sở dĩ, LDT có được nhiều lời khen của doanh nghiệp bởi:

 • Là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn tại BR-VT và số ít trên cả nước đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018, 2019-2020
 • Chúng tôi đã được Bộ Công thương chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị.
 • Đội ngũ kiểm định viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để kịp thời xử lý những sự cố bất thường trong quá trình kiểm định.
 • Mạng lưới các chi nhánh trải đều cả nước giúp khách hàng ở đâu cũng có thể sử dụng được dịch vụ của chúng tôi.
 • LDT là một đơn vị có các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị đáp ứng theo quy định kỹ thuật, đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.
 • Chi phí kiểm định linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
 • Với gần 10 năm kinh nghiệm, ngoài kiểm định an toàn LDT còn có các dịch vụ khác đi cùng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp như: huấn luyện an toàn lao động, chứng nhận ISO, chứng nhận sản phẩm – hàng hóa, hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra – thử nghiệm không phá hủy…

Liên hệ kiểm định

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định an toàn thiết bị hoặc bất cứ dịch vụ nào hãy liên hệ tới LDT theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT