Kiểm định đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Trước khi đi vào sử dụng hay sau sử dụng được một thời gian và khi gặp sử cố đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải được tiến hành kiểm định. Công ty cổ phần LDT có đủ năng lực thực hiện hoạt động kiểm định đối với thiết bị nói trên.

Xem thêm:

Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại là bắt buộc

1. Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại là gì?

Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại bao gồm đường ống vận chuyển, phân phối và đường ống công nghệ.

 • Đường ống vận chuyển, phân phối khí đốt (gọi tắt là đường ống dẫn khí) là hệ thống bao gồm đường ống, van, chi tiết đấu nối và các phụ kiện đường ống dẫn để vận chuyển khí đốt ở trạng thái khí trên đất liền từ trạm tiếp bờ đến nhà máy xử lý, trạm phân phối và nơi sử dụng.
 • Đường ống công nghệ là hệ thống đường ống dẫn khí đốt trong trạm, nhà máy kết nối các thiết bị công nghệ và có áp suất lớn hơn 0,1 MPa.

Theo quy định của Bộ Công thương, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại bắt buộc phải thực hiện kiểm định an toàn.

2. Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại là gì?

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại là hoạt động kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy định kiểm định nghiêm ngặt đã được nhà nước biên soạn.

Việc thực hiện kiểm định đường ống khí đốt trước khi đưa vào sử dụng là điều cần thiết giúp đánh giá, kiểm định an toàn của hệ thống nhằm hạn chế các rủi ro trong quá trình vận. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

3. Kiểm định thiết bị mang đến lợi ích gì?

Theo quy định của Bộ Công thương đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vì thế việc kiểm đinh mang lại nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp:

 • Đảm bảo an toàn về con người, tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình làm việc.
 • Đảm bảo thiết bị hoạt động luôn ổn định, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 • Phát hiện kịp thời hỏng hóc, ngăn ngừa sự cố mang lại an toàn cho người lao động, cho doanh nghiệp.
 • Tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật cũng là doanh nghiệp tự nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
Kiểm định thiết bị nhằm đảm bảo an toàn 

4. Kiểm định thiết bị khi nào?

Kiểm định lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.

Kiểm định bất thường:

Các trường hợp phải kiểm định bất thường bao gồm:

 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống.
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
 • Đường ống dẫn dừng hoạt động từ 12 tháng trở lên.
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với loại đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại cụ thể thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Quy trình kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

1. Các bước kiểm định

Khi kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo QTKĐ:05-2017/BCT bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định.
 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống.
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.
 • Bước 4: Thử nghiệm.
 • Bước 5: Kiểm tra vận hành.
 • Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của QTKĐ này và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Quy trình này không áp dụng cho:

 • Đường ống dẫn khí đốt bằng vật liệu phi kim loại.
 • Đường ống dẫn khí đốt thuộc các phương tiện vận chuyển khí đốt.
 • Đường ống dẫn khí đốt thuộc các thiết bị công nghệ và hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu.
 • Các đường ống phân phối khí đến các hộ tiêu thụ gia đình.
Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
LDT đơn vị có đủ năng lực kiểm định đường ống dẫn khí bằng kim loại

2. Thời hạn kiểm định

 • Khám xét bên trong và bên ngoài: 03 năm/lần.
 • Khám xét bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần.
 • Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.
 • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
 • Khi thời hạn kiểm định được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.
 • Trường hợp hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách rời kiểm định riêng thì thời hạn kiểm định định kỳ theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa của dây chuyền nhưng không quá thời hạn quy định của nhà sản xuất hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phải duy trì và chịu trách nhiệm về điều kiện làm việc an toàn cho máy, thiết bị.

>>Download quy trình kiểm định tại đây

3. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

STT Tên văn bản Download
1 QCVN 01:2016/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Tải về
2 TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành. Tải về
3 TCVN 6486:2008, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt. Tải về
4 TCXDVN 377:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế. Tải về
5 TCXDVN 387:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Tải về
6 TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra. Tải về
7 TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Tải về
8 TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. Tải về
9 ASME 31.3:2012, Đường ống công nghệ (Process Piping).
10 ASME 31.8:2012, Hệ thống đường ống vận chuyển và phân phối khí (Gas Transmission and Distribution Piping System).

4. Chi phí kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Chi phí kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể và luôn đảm bảo tuân theo quy định tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên chiều dài và đường kính của đường ống dẫn khí đốt được Nhà nước ban hành. Hãy tham khảo thông tư trên hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần LDT để biết mức giá cụ thể.

Giấy chứng nhận kiểm định Bộ Công thương
Giấy chứng nhận kiểm định Bộ Công thương – LDT

5. Tại sao chọn LDT là đơn vị kiểm định an toàn?

Hiện tại ở Việt Nam, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này:

 • Trung tâm kiểm định – Công ty cổ phần LDT đã được Bộ Công thương chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị, Vì vậy, đơn vị được phép kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, ngoài việc kiểm định an toàn tuân thủ đúng theo các quy định về mặt pháp lý, việc kiểm định sẽ có kết quả uy tín, khách quan, chính xác được sự tin cậy của rất nhiều công ty, doanh nghiệp…
 • Các kiểm định viên được đào tạo bày bản, giàu kinh nghiệm cũng như các thiết bị, máy móc hiện đại, tối tân nhất được sử dụng trong quá trình kiểm tra. LDT từng bước khẳng định vị thế của mình là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực kiểm đinh.
 • Chi phí kiểm định linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
 • Ngoài hoạt động kiểm định an toàn, chúng tôi còn có rất nhiều các dịch vụ khác đi kèm như: HUẤN LUYỆN AN TOÀN, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ, CHỨNG NHẬN ISO, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/HỢP QUY, ĐÀO TẠO NGHỀ/SƠ CẤP NGHỀ…
 • Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn tại BR-VT và số ít trên cả nước nhiều năm liền đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018, 2019-2020.

Liên hệ đăng ký kiểm định

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn kiểm định an toàn hoặc có bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn, hãy nhanh tay liên hệ tới chúng tôi theo thông tin như sau:

thông tin Công ty Cổ Phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT