Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) trên toàn quốc

Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) trên toàn quốc

An toàn vệ sinh lao động là những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và những người xung quanh. Đây là một vấn đề quan trọng trong môi trường lao động.

An toàn, vệ sinh viên chính là lực lượng lao động thuộc Nhóm 6 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và NĐ 140/2018/NĐ-CP. Vậy an toàn vệ sinh viên là ai? Họ đóng vài trò gì trong các công ty, doanh nghiệp, các xưởng sản xuất. Tại sao an toàn vệ sinh viên là bộ phận không thể thiếu trong tổ chức vận hành của công ty?

Tìm hiểu về an toàn vệ sinh viên

1. An toàn vệ sinh viên là gì?

An toàn, vệ sinh viên là người phụ trách công tác Bảo hộ lao động ở các khoa, phòng, nhóm, tổ hoặc tương đương và không tách rời nhiệm vụ của khoa, tổ. Hay nói cách khác, an toàn vệ sinh viên là người kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động ở tổ, khoa, phòng trong công ty, doanh nghiệp.

2. Quy định về đội ngũ an toàn vệ sinh viên

Theo Điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động thì An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật về ATVSLĐ. Tự nguyên và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định ATVSLĐ và được người lao động trong tổ bầu ra. Cũng theo điều 74, mỗi tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên.

Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thông nhất ý kiến với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật ATVSLĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác ATVSLĐ, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở, công ty.

Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên
An toàn, vệ sinh viên là người phụ trách công tác Bảo hộ lao động ở các khoa, phòng

3. Nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên

 • An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động, chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn. Nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn và vệ sinh lao động.
 • Giám sát thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động. Phát hiện những sai sót, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa. Phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy móc, thiết bị.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động. Các biên pháp, phương án làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng, khoa. Tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa.
 • Kiến nghị với cấp trên thực hiện các chế độ bảo hộ lao động. Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Và khắc phục kịp thời những tình trạng thiếu an toàn, vệ sinh máy móc, thiết bị và nơi làm việc.

4. Quyền lợi của an toàn vệ sinh viên.

 • Được cung cấp đầy đủ thông tin về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ. Và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của công ty, cơ sở sản xuất.
 • Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do Công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức.
 • Được phép yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Hoặc nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động thì yêu cầu ngừng lao động.

5. Tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên

 • Tất cả những người lao động trực tiếp của các tổ sản xuất, công tác chuyên môn,… Nếu đáp ứng được các nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định đều có thể được bầu chọn trở thành an toàn vệ sinh viên.
 • An toàn vệ sinh viên là người có kinh nghiệm nghề nghiệp, có kiến thức. Có hiểu biết và kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động.
 • Có sức khỏe, uy tín và nhiệt tình gương mẫu trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. 
Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)
LDT cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Đơn vị huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên là quy định bắt buộc được quy định rõ tại Nghị định 44.2016/NĐ-CP và NĐ 140.2018/NĐ-CP. Vì thế, đội ngũ vệ sinh viên tại doanh nghiệp cần được huấn luyện thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về ATVSLĐ. Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh viên và cấp chứng chỉ (nhóm 6) phải do các cơ sở hợp pháp thực hiện.

Công ty cổ phần LDT là đơn vị đã được Bộ Lao động thường binh – Xã hội cấp chứng nhận Hạng C, vì thế LDT có đủ điều kiện thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 và cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Hiện tại, chúng tôi thực hiện hoạt động huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên, an toàn vệ sinh lao động trên phạm vi toàn quốc. Dù bạn ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh hay Bà Rịa-Vũng Tàu… để có thể tham gia được các khóa huấn luyện của chúng tôi.

Thông tin về khóa huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)

1. Thời gian huấn luyện:

 • Thời gian đào tạo huấn luyện tối thiểu là 4 giờ (sau khi đã hoàn thành huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3,4).
 • Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 6 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

2. Nội dung khóa huấn luyện

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)
Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên trên toàn quốc

3. Chứng chỉ huấn luyện

Sau khi tham dự khóa huấn luyện và thực hiện kiểm tra cuối khóa, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh viên (nhóm 6), do Công ty cổ phần LDT cấp có thời hạn sử dụng 02 năm.

3. Địa điểm huấn luyện

 • Tại Công ty cổ phần LDT – Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
 • Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.
 • Học Online trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

4. Lịch khai giảng

 • Công ty thường xuyên Khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu  nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

5. Học phí huấn luyện

 • Theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

6. Giảng viên hướng dẫn

 • Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy về ATVSLĐ cũng như làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong nước.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 hay tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện… vui lòng liên hệ tới Công ty cổ phần LDT tới hotline 0896.657.558 hoặc email [email protected] để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (7 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT