Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất

LDT Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất

Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất hay bất kỳ thiết bị, cảm biến nào trong sản xuất công nghiệp cũng đều cần thiết như nhau. Quá trình hiệu chuẩn giống như kiểm tra để đảm bảo các thiết bị của bạn luôn hoạt động ở công suất cho phép mà không bị quá tải để cho sản phẩm có chất lượng tốt nhất. 

1. Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất là gì?

Các thiết bị chuyển đối áp suất loại điện áp (transducer) và loại dòng điện (transmitter), sau đây được gọi chung là bộ chuyển đối áp suất.

Hiệu chuẩn là quá trình tố ưu hóa độ chính xác của bộ chuyển đổi trên một dải đo cụ thể bằng cách điều chỉnh đường cong đặc tính mặc định của cảm biến nằm trong bộ vi xử lý. Hiệu chỉnh bộ chuyển đổi (transmitter) thông minh khác với hiệu chỉnh transmitter thuần tương tự (analog). Đối với quá trình hiệu chuẩn bộ chuyển đổi thuần tương tự, thì chỉ thực hiện trong một bước nhưng với bộ chuyển đổi thông minh thì phải thực hiện rất nhiều bước.

Công ty cổ phần LDT có đầy đủ năng lực, thiết bị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất với thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý.

2. Vì sao phải hiệu chuẩn thiết bị?

 • Đưa ra những phép đo đáng tin cậy.
 • Phát hiện kịp thời sự sai lệch trong phép đo của thiết bị, hoặc biết được thiết bị đã hao mòn hay hư hỏng.
 • Giúp cho người sử dụng giám sát và đảm bảo áp suất của thiết bị, hệ thống sản xuất luôn trong mức cài đặt, tránh các rủi ro xảy ra do dư thừa hoặc thiếu hụt áp suất.

3. Hiệu chuẩn thiết bị khi nào?

 • Hiệu chuẩn ban đầu: Là việc kiểm tra lần đầu tiên đối với các phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
 • Hiệu chuẩn định kỳ: Là việc kiểm tra theo chu kỳ đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng.
 • Hiệu chuẩn bất thường: Là việc kiểm tra khi thấy thiết bị xuất hiện những yếu tố bất thường nhằm phát hiện sự cố trong quá trình làm việc.
Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất Vũng Tàu
LDT thực hiện hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất trên toàn quốc

Quy trình hiệu chuẩn thiết bị chuyển đối áp suất

Nguồn tham khảo: ĐLVN 112:2002

1. Các phép hiệu chuẩn 

Khi tiến hành hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất, đơn vị thực hiện phải lần lượt tiến hành các phép Hiệu chuẩn thiết bị ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép hiệu chuẩn Theo điều nào của quy trình hiệu chuẩn
1 Kiểm tra bên ngoài

5.1

2 Kiểm tra kỹ thuật

5.2

3 Kiểm tra đo lường

5.3

Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất Vũng Tàu
Khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện theo từng bước đã được quy định

2. Các phương tiện hiệu chuẩn 

2.1: Chuẩn Hiệu chuẩn thiết bị

Chuẩn để tiến hành hiệu chuẩn là: áp kế pit tông, áp kế chất lỏng, áp kế lò xo chuẩn hoặc áp kế hiện số chuẩn, có giới hạn đo trên không nhỏ hơn giới hạn đo trên của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn. Sai số tương đối của chuẩn phải nhỏ hơn bốn lần sai số tương đối cho phép của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn.

2.2: Thiết bị phụ và phương tiện đo phụ

 • Nguồn điện một chiều: 0~50 VDC, độ ổn áp: ± 0,2 V;
 • Vôn mét một chiều: 0~20 V có sai số tương đối nhỏ hơn hai lần sai số tương đối cho phép của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn;
 • Ampemét một chiều: 0~100 mA có sai số tương đối nhỏ hơn hai lần sai số tương đối cho phép của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn;
 • Hệ thống tạo áp suất: hệ thống tạo áp suất phải tạo được áp suất tối thiểu bằng 125% giới hạn đo trên của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn, tăng hoặc giảm áp suất một cách đều đặn và độ tụt áp không vượt quá 5% giới hạn đó trong thời gian 5 phút;
 • Nhiệt kế có phạm vi đo phù hợp và sai số không lớn hơn ± 0,5 0C;
 • Âm kế có phạm vi đo phù hợp và sai số không lớn hơn ± 5% RH.

3. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

3.1: Môi trường truyền áp suất

– Đối với các bộ chuyển đổi áp suất thông thường, theo bảng 2.

Bảng 2

Giới hạn đo trên của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn (MPa)

Môi trường truyền áp suất

 • Đến 0,25
 • Lớn hơn 0,25 đến 60
 • Lớn hơn 60
 • Không khí hoặc nước cất
 • Dầu biến thế
 • Dầu thầu dầu

Có thể chuyển môi trường truyền áp suất từ chất khí sang chất lỏng, nếu chuyển đổi này không gây ra sai số vượt quá 10% sai số cho phép của bộ chuyển đổi áp suất.

– Đối với các bộ chuyển đổi áp suất dùng trong môi trường oxy, theo bảng 3.

Bảng 3

Giới hạn đo trên của bộ chuyển đổi áp suất (MPa) Môi trường truyền áp suất
Đến 0,6

Lớn hơn 0,6

Không khí hoặc nước cất

Nước cất

Có thể dùng các buồng ngăn cách khí-chất lỏng, chất lỏng-khí và chất lỏng-chất lỏng để hiệu chuẩn các bộ chuyển đổi áp suất dùng trong môi trường oxy.

– Khi hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất dùng trong môi trường chất lỏng, chú ý không để không khí lọt vào hệ thống hiệu chuẩn.

3.2: Môi trường kiểm tra phải bảo đảm

– Nhiệt độ môi trường hiệu chuẩn thiết bị là:

 • (20± 2)0C đối bộ chuyển đổi áp suất có sai số tương đối nhỏ hơn 0,4 %;
 • (20± 5)0C đối với bộ chuyển đổ áp suất có sai số tương đối lớn hơn hoặc bằng 0,4 %;

– Độ ẩm tương đối nhỏ hơn 80 %;

– Phòng hiệu chuẩn phải thoáng khí, không có bụi và không bị đốt nóng từ một phía, tránh chấn động và va chạm.

Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất Vũng Tàu
Hiệu chuẩn thiết bị nhằm đưa ra phép đo tin cậy

4. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải chuẩn bị các công việc sau đây:

 • Bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn và chuẩn phải để trong phòng hiệu chuẩn cho đến khi chúng đạt được nhiệt độ môi trường quy định ở mục 4.1.2;
 • Cân bằng ni-vô (nếu dùng áp kế pít tông chuẩn), kiểm tra mức dầu ở bơm tạo áp hay thiết bị chuẩn, sau đó đẩy hết bọt khí ra khỏi thiết bị;
 • Làm sạch đầu nối của bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn;
 • Lắp bộ chuyển đổi áp suất cần hiệu chuẩn vào vị trí trên thiết bị tạo áp suất như sau:

5. Tiến hành hiệu chuẩn

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài

 • Kiểm tra xem bên ngoài thiết bị có bị ăn mòn, han gỉ… không.
 • Kiểm tra kỹ mã hiệu: ký hiệu, điện áp, đơn vị đo, phạm vi đo áp suất, phạm vi đo tín hiệu điện, môi trường truyền áp suất (nếu có).

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 • Tín hiệu điện đầu ra phải tăng hoặc giảm đều đặn theo sự tăng hoặc giảm của áp suất đầu vào.

Bước 3: Kiểm tra đo lường

 • Điểm hiệu chuẩn
 • Bộ chuyển đổi áp suất phải được cấp nguồn điện áp đúng theo quy định của nhà sản xuất
 • Trình tự kiểm tra đo lường theo hướng dẫn cụ thể…

Sau khi kết thúc quá trình hiệu chuẩn, đơn vị thực hiện sẽ đưa ra kết luận thiết bị có đạt hay không và dán tem.

6. Chu kỳ hiệu chuẩn

 • Chu kỳ hiệu chuẩn của thiết bị chuyển đổi áp suất định kỳ là 1 năm.

7. Lợi ích khi hiệu chuẩn thiết bị

 1. Tiết kiệm chi phí: Thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn giúp đưa ra quyết định đúng đắn, tránh lãng phí vì phải thu hồi hoặc làm lại một loạt sản phẩm sai hỏng;
 2. Các phép đo đáng tin cậy: Sử dụng thiết bị được hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng các phép đo được thực hiện tại một nơi sẽ tương thích với phép đo được thực hiện ở nơi khác. Kết quả từ mọi khâu trong quy trình cũng như sản phẩm cuối cùng sẽ chính xác và đáng tin cậy;
 3. Tuân thủ: Việc kiểm định/hiệu chuẩn giúp thiết bị chấp hành đúng quy định của pháp luật cũng như dễ dàng vượt qua các đợt thanh, kiểm tra của cơ quan Nhà nước;
 4. Phát hiện thiết bị lão hóa: Mọi thiết bị đều bị lão hóa theo thời gian và các thành phần quan trọng có thể bị chèn ép cơ học hoặc hao mòn và hư hỏng. Sự sai lệch không phải lúc nào cũng loại bỏ được nhưng nó có thể được phát hiện thông qua kiểm định/hiệu chuẩn định kỳ;
 5. Cải tiến quy trình và lợi nhuận: Việc diễn giải kết quả kiểm định/hiệu chuẩn theo sẽ giúp cải thiện quy trình và cuối cùng là tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
GCN đủ điều kiện hiệu chuẩn LDT
GCN đủ điều kiện hiệu chuẩn LDT

8. Đơn vị hiệu chuẩn thiết bị uy tín

Công ty cổ phần LDT là đơn vị hoàn toàn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất, bởi:

 • Công ty cổ phần LDT đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo số 2091/TĐC-ĐL.
 • LDT là đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn an toàn đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018,2019-2020;
 • Đội ngũ kiểm định viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tận tình, được đào tạo bài bản, luôn đề cao uy tín, chất lượng và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu;
 • Có đầy đủ chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn theo quy trình tương ứng. Các chuẩn đo lường và phương tiện đều được kiểm định định kỳ, hiệu chuẩn;
 • Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để mang lại kết quả chính xác tuyệt đối. Các chi nhánh, văn phòng trên khắp cả nước, cung cấp dịch vụ một cách đa dạng, hỗ trợ các dịch vụ sau kiểm định, hiệu chuẩn.
 • Chi phí hiệu chuẩn linh hoạt, cạnh tranh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Cùng với đó dịch vụ chăm sóc khách hàng của LDT chu đáo, luôn làm hài lòng mọi khách hàng.

Để được tư vấn về các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn hoặc các dịch vụ khác như: huấn luyện an toàn, chứng nhận ISO, đào tạo nghề… quý khách hàng/doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới:

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT