Dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ

Dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ

Cùng với trang bị đồ bảo hộ lao động, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng được đánh giá là yếu tố cần thiết đối với người lao động và người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được pháp luật quy định rất chặt chẽ và việc tuân thủ theo nó là đều bắt buộc. Huấn luyện an toàn bức xạ là một trong những điều bắt buộc đối với doanh nghiệp, người lao động làm việc có liên quan đến bức xạ.

Theo quy định tại điều 4 Thông tư số 34-2014/BKHCN ngày 27/11/2014 quy định người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ, theo chương trình đào tạo cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn cho người phụ trách an toàn.

Trung tâm đào tạo – Công ty cổ phần LDT là đơn vị có đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ LĐTB&XH cấp giấy chứng nhận. LDT thường xuyên khai giảng các lớp đào an toàn bức xạ với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn cao. 

1. An toàn bức xạ là gì?

An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường. Và nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn bức xạ tại các doanh nghiệp có hoạt động về bức xạ.

Vì những quy định và các lợi ích của việc huấn luyện, các cơ sở bức xạ trong y tế hay công nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm an toàn cũng như lợi ích cho các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bức xạ. Nếu vi phạm quy định về an toàn bức xạ, chế tài trong lĩnh vực này cũng khá nghiêm, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đối với đơn vị không tổ chức đào tạo kiến thức an toàn bức xạ, hạt nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định. (Nghị định 107/2013/NĐ-CP)
 • Phạt tiền từ 3 triệu đến 6 triệu đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm các công việc liên quan. (Nghị định 107/2013/NĐ-CP)
Huấn luyện an toàn bức xạ vũng tàu
Huấn luyện an toàn bức xạ Vũng Tàu do LDT tổ chức

2. Tại sao phải huấn luyện an toàn bức xạ?

 • Huấn luyện an toàn nhằm phòng chống những tác hại bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiếu hậu quả của chiếu xạ đôi với con người và môi trường;
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn bức xạ cho cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bức xạ;
 • Chấp hành đúng quy định của pháp luật.
 • Nâng cao uy tín với đối với khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh.

3. Đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn bức xạ

 • Nhân viên, người phụ trách an toàn chưa qua đào tạo và chưa được cấp chứng chỉ. Hoặc những người đã được cấp chứng chỉ về an toàn bức xạ nhưng giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc đã hết hạn cần phải được đào tạo và cấp chứng chỉ lại.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên hay kỹ thuật viên làm việc trong các ngành công nghiệp, xây dựng có sử dụng máy X ray, XRF trong soi kiểm tra bo mạch, phân tích các thành phần độc hại, đo bề dày vật liệu,… trong kiểm tra không phá hủy.
 • Các cán bộ quản lý, các bác sĩ và kỹ thuật viên làm việc tại các bộ phận, cơ sở y tế có sử dụng máy chụp X-quang, xạ trị, sử dụng các máy chụp các lớp PET/CT, SPECT/CT,… 

Ngoài ra, các đối tượng là các cơ quan quản lý, các chuyên gia kinh tế, người điều hành, bảo vệ bệnh nhân, người vận chuyển… có tiếp xúc với các chất phóng xạ… cũng đều phải huấn luyện và cấp chứng chỉ.

5. Thời gian huấn luyện là bao lâu?

Đối với nhân viên bức xạ:

 • Nhân viên bức xạ phải được huấn luyện theo chương trình đào tạo phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. Được cấp giấy chứng nhận theo quy định và chỉ được tiến hành công việc khi có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn.
 • Định kì 3 năm/1 lần nhằm bổ sung kiến thức chuyên sâu, cập nhật thông tin mới về an toàn bức xạ.
 • Hằng năm nhân viên phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn, quy trình ứng phó đối với sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, thông tin mới.

Đối với người phụ trách an toàn:

 • Người phụ trách an toàn phải được huấn luyện theo chương trình huấn luyện an toàn bức xạ cho người phụ trách phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho người phụ trách an toàn.
 • Định kì 3 năm một lần người phụ trách phải được huấn luyện nhắc lại và bổ sung kiến thức.
Huấn luyện an toàn bức xạ vũng tàu
Nội dung huấn luyện an toàn bức xạ khác nhau cho từng đối tượng

6. Nội dung huấn luyện an toàn bức xạ 

Nội dung huấn luyện cho nhân viên bức xạ

Trong X-quang chuẩn đoán y tế; trong xạ trị; trong y học hạt nhân; trong chiếu xạ công nghiệp; trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; trong sử dụng nguồn phóng xạ kín) bao gồm:

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Nguyên lí làm việc của các thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan.
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ trong vận chuyển
 • Hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn có bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
 • Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.

Nội dung huấn luyện an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
 • Hệ thống các quy định pháp luật về an toàn liên quan đến bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ
 • Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ
 • Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển hình

Nội dung huấn luyện an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ

Tổ chức quản lí an toàn bức xạ tại cơ sở

 • Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lí an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn tại cơ sở
 • Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở
 • Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn làm việc với bức xạ.

Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

 • Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ
 • Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố
 • Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.

Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

 • Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 • Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn.

Hệ thống quản lí chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể là:

 • Cơ sở X- quang chuẩn đoán y tế
 • Cơ sở xạ trị
 • Cơ sở y học hạt nhân
 • Cơ sở chiếu xạ công nghiệp
 • Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp
 • Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ
 • Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ
 • Cơ sở địa vật lí phóng xạ
 • Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ.
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác
 • Cơ sở hạt nhân

Tùy thuộc vào đối tượng và ngành nghề LDT sẽ thiết kế nội dung chương trình huấn luyện phù hợp với từng yêu cầu, mục đích của đối tượng và doanh nghiệp.

Huấn luyện an toàn bức xạ vũng tàu
Học viên về tham dự khóa huấn luyện an toàn của LDT

7. Địa điểm huấn luyện an toàn

• Tại địa điểm Công ty cổ phần LDT – Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

• Tại công trường, nhà máy của đơn vị hoặc địa điểm do hai bên thỏa thuận.

8. Học viên có lợi gì sau huấn luyện?

• Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên sẽ nhận được Chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn bức xạ do Công ty cổ phần LDT cấp và có giá trị sử dụng trên toàn quốc.

• Học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về an toàn khi làm việc liên quan đến bức xạ từ đó biết cách phòng tránh, kịp thời ứng phó với các sự cố xảy ra khi làm việc.

• Đối với doanh nghiệp sẽ nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, qua đó nâng cao hơn nữa sức ảnh hưởng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tại sao chọn LDT là đơn vị huấn luyện?

 • Là đơn vị nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018, 2019-2020.
 • Được Bộ LĐTBXH chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (hạng C)
 • Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực an toàn bức xạ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công việc và đem lại nhiều thông tin bổ ích cho học viên.
 • Giáo án giảng dạy được biên soạn, xây dựng theo hướng cải tiến, không ngừng cập nhật kiến thức mới nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo quy định.
 • Mức chi phí phù linh hoạt, phù hợp với từng học viên, doanh nghiệp.
 • Trước và sau khóa học LDT luôn hỗ trợ học viên miễn phí và nhiệt tình.
 • Sau khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận An toàn bức xạ theo quy định.
 • LDT cung cấp khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhiều đối tượng, loại hình công việc liên quan.

Đăng ký tham gia khóa huấn luyện an toàn bức xạ tại LDT

Để đăng ký tham gia khóa huấn luyện an toàn bức xạ tại LDT cũng như cung cấp các thông tin chi tiết về khóa huấn luyện, quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp tới chúng tôi qua số điện thoại 0896.657.558 hoặc gửi thông tin yêu cầu về hòm thư [email protected].

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT