Dịch vụ chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp

Chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp trên toàn quốc

Chứng nhận hợp quy Chai chứa khí công nghiệp có tính bắt buộc, những đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm thì bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy. 

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải có sự chỉ định của các cơ quan quản lý. Tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hóa – Công ty cổ phần LDT đã được chỉ định thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy cho các thiết bị, máy móc nói chung và chai chứa khí công nghiệp nói riêng theo giấy chứng nhận số 3150/TĐC-HCHQ ngày 4/10/2019 và Giấy chứng nhận số 3193/TĐC-HCHQ ngày 28/9/2020 của Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH-CN.

Theo đó, LDT được chỉ định chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 22000, TCVN ISO 45001, TCVN ISO 9001, TCVN 14001 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

Xem thêm:

Chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp
GCN Đăng ký hoạt động chứng nhận 

1. Vì sao phải chứng nhận hợp quy thiết bị?

 • Cho thấy doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và phát triển HTQL chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.
 • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật từ đó chiếm được lòng tin đối với khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Nâng tầm hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế do bên thứ 3 chứng nhận.
 • Thiết bị được chứng nhận hợp quy cho thấy thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật sẽ khiến người vận hành yên tâm sử dụng.
 • Giúp cho nhà nước thuận lợi trong việc quản lý các loại thiết bị đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn hàng hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng trong việc đánh giá, chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01/2008/BLĐTBXH cho chai chứa khí công nghiệp được sản xuất trong nước, nhập khẩu như sau:

Áp dụng cho:

 • Các chai chứa khí công nghiệp có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar, không kể áp suất thủy tĩnh;
 • Các chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar.

Không áp dụng cho:

 • Các bộ phận máy không phải là một bình độc lập như xilanh, máy hơi nước và máy nén không khí, các bình làm nguội và phân ly dầu, nước trung gian không tách rời được thiết bị của máy nén, các bầu không khí của máy bơm, các thiết bị giảm chấn động
 • Các bình không làm bằng kim loại;
 • Các bình kết cấu bằng ống với đường kính trong ống lớn nhất không quá 150mm;
 • Các bình chứa không khí nén của thiết bị hãm các bộ phận chuyển động trong vận chuyển đường sắt, ô tô và các phương tiện vận chuyển khác;
 • Các bình chứa nước có áp suất nhưng nhiệt độ nước không quá 115oC hoặc chứa các chất lỏng khác có nhiệt độ môi chất không quá điểm sôi ứng với áp suất 0,7 bar;
 • Các bình hợp thành hoặc đi kèm theo vũ khí, khí tài phương tiện vận tải,… dùng trong các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
 • Các bình (khuôn) hấp riêng cho từng chiếc lốp ô tô, xe đạp ..

3. Tài liệu áp dụng

 1. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
 2. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa;
 3. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 4. QCVN 01/2008/BLĐTBXH
 5. Các tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan đến chai chứa khí công nghiệp:
 • TCVN 6153 – 1996 (Tiêu chuẩn Việt Nam: Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo).
 • Đơn vị đo áp suất được quy đổi như sau: 1 kG/cm2 = 0,1 MPa = 0,98 bar = 14,4 PSI 
 • Quy định về ghi nhãn hàng hóa: Nghị định của Chính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về nhãn hàng hóa.

4. Ai được chứng nhận hợp quy thiết bị?

Chỉ những đơn vị được cấp giấy chứng nhận mới được thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy định. Theo đó, Tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hóa – Công ty cổ phần LDT, là đơn vị của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng chỉ định đủ điều kiện cấp chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy sản phẩm, hàng hóa căn cứ theo Giấy chứng nhận số 3150/TĐC-HCHQ ngày 4/10/2019 và Giấy chứng nhận số 3193/TĐC-HCHQ ngày 28/9/2020.

Cụ thể, LDT được chỉ định chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 22000, TCVN ISO 45001, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 4001 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. Như vậy, LDT có đủ khả năng thực hiện chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp

5. Quy trình chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp

Quy trình thực hiện hợp quy này quy định nội dung và trình tự các bước tiến hành đánh giá, chứng nhận cho chai chứa khí công nghiệp phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với chai chứa khí công nghiệp QCVN 01/2008/BLĐTBXH. Theo đó LDT thực hiện theo các bước:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký
 • Bước 3: Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ của hồ sơ kỹ thuật
 • Bước 4: Đánh giá CNHQ lô hàng/ hàng hóa tại hiện trường và lấy mẫu
 • Bước 5: Kiểm tra ngoại quan tình trạng kỹ thuật
 • Bước 6: Giám định/ Kiểm định/ Thử nghiệm các nội dung phục vụ việc thay thế cho các tài liệu kỹ thuật mà khách hàng không thể cung cấp
 • Bước 7: Xử lý kết quả
Chứng nhận sản phẩm hàng hóa LDT
Mẫu GCN sản phẩm – hàng hóa tại LDT

6. Lợi ích khi chứng nhận hợp quy thiết bị

Việc tiến hành đánh giá, chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH sẽ đem lại một số lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

 • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các chi phí và rủi ro liên quan nhờ áp dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
 • Tăng khả năng trúng thầu/đấu thầu;
 • Tăng uy tín cho sản phẩm và sự tín nhiệm của người tiêu dùng;
 • Giảm chi phí kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm nhiều lần;
 • Giúp sản phẩm đạt yêu cầu về mặt pháp lý khi đưa ra thị trường trong nước hoặc ngoài nước;
 • Tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị phần của sản phẩm trên thị trường.

7. Tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng

STT Tên sản phẩm Tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng
1 Chai chứa khí công nghiệp QCVN 01:2008 – BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
2

TCVN 8366:2010: Bình chịu áp lực: Yêu cầu về thiết kế chế tạo

3 TCVN 6155:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
4 TCVN 6292:2013: Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn nạp lại được – Áp suất thử 6 MPa và thấp hơn
5 TCVN 6294:2007: Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn – Kiểm tra và thử định kỳ
6 TCVN 6295:1997: Chai chứa khí, – Chai chứa khí không hàn – Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính
7 TCVN 7388-1:2013: Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo nhỏ hơn 1100Mpa
8 TCVN 7388-2:2013: Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và Ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 mpa
9 TCVN 7388-3:2013: Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hóa
10 TCVN7052-1:2002: Chai chứa khí Axetylen – Yêu cầu cơ bản (Phần 1 : Chai không dùng đinh chảy);
11 TCVN 6871:2007: TCVN 6871:2007 – Chai chứa khí – Chai chứa khí Axetylen hoà tan vận chuyển được – Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ;
12 TCVN 6008-2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

8. Chi phí chứng nhận hợp quy

Khi làm chứng nhận hợp quy sản phẩm rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi như: chi phí chứng nhận hợp quy là bao nhiêu? Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy? Hay chi phí làm hợp quy?… Tuy nhiên, chi phí chứng nhận sản phẩm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

 • Số lượng sản phẩm, mẫu mã
 • Dựa vào phân mục hàng hóa thuộc lĩnh vực nào
 • Sản phẩm đó được sản xuất trong nước hay nhập khẩu
 • Phương thức hợp quy sản phẩm
 • Quy mô số lượng công nhân để xác định ngày công đánh giá
 • Chi phí thử nghiệm mẫu

Dựa vào những yếu tố trên, chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Để được tư vấn và báo giá về chứng nhận hợp quy chai chứa khí công nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới:

Công ty cổ phần LDT

Mời bạn đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chat Zalo

Quét mã LDT