Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Hiện nay, các sự cố do điện hay tai nạn điện gây ra ngày càng phổ biến. Nhằm giảm thiểu tình trạng này và cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn điện, Công ty Cổ phần LDT đã xây dựng và triển khai công tác huấn luyện an toàn điện cho mọi học viên, đặc biệt là những người lao động làm việc trong môi trường có nhiều thiết bị điện hay tham gia vào những quy trình sản xuất, công nghiệp cần sử dụng nguồn điện áp lớn.

Quy định về huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện được quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021.

1. Tại sao phải huấn luyện an toàn điện?

Giấy chứng nhận Hạng C
Giấy chứng nhận Hạng C đơn 

• Khóa huấn luyện là yêu cầu bắt buộc đã được quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/2021/TT-BCT.

• Cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn điện; vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện…

• Kịp thời đưa ra cảnh báo mất an toàn điện, nhận diện những nguy cơ do điện gây ra và có cách phòng tránh, xử lý phù hợp,

• Chấp hành theo quy định của pháp luật về huấn luyện, đào tạo an toàn điện.

2. Ai phải tham gia huấn luyện an toàn?

 1. Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dân điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.
 2. Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.
 3. Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tài liệu, bài giảng huấn luyện an toàn điện tt05

Trung Tâm Giáo Dục nghề nghiệp LDT nhằm giúp học viên có cái nhìn sâu sắc và tổng thể về các nguyên lý an toàn điện, nhận diện và đánh giá các nguy cơ điện, cũng như áp dụng các biện pháp an toàn và quy trình phòng ngừa để tránh tai nạn liên quan đến điện. Mục tiêu chính của tài liệu trong video sau bao gồm:

 1. Giới Thiệu về An Toàn Điện: Đây là phần mở đầu, giới thiệu về tầm quan trọng của an toàn điện và ý nghĩa của việc hiểu biết và áp dụng các biện pháp an toàn.

 2. Nguyên Lý Và Quy Tắc Cơ Bản: Phần này trình bày về nguyên lý hoạt động của hệ thống điện, các quy tắc an toàn cơ bản và các biện pháp phòng ngừa.
 3. Nhận Diện Nguy Cơ Và Phản Ứng: Hướng dẫn học viên nhận diện các nguy cơ điện và cách phản ứng an toàn trong các tình huống khẩn cấp.
 4. Biện Pháp An Toàn và Quy Trình Phòng Ngừa: Cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp an toàn cụ thể và quy trình phòng ngừa tai nạn điện.
 5. Thực Hành và Kỹ Năng Đào Tạo: Phần này bao gồm các hoạt động thực hành và kỹ năng đào tạo để học viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.

3.1: Nội dung huấn luyện chung về an toàn điện

 1. Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện;
 2. Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại;
 3. Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; nối đất; lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo;
 4. Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện;
 5. Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

Bên cạnh đó, những đối tượng làm các công việc khác liên quan về điện như: người làm công việc vận hành đường dây; người làm công việc vận hành thiết bị, trạm điện; người làm công việc xây lắp điện,… lại có nội dung huấn luyện khác. Để biết thêm chi tiết về nội dung huấn luyện này, bạn có thể truy cập vào đây.

Huấn luyện an toàn điện BRVT
Huấn luyện an toàn điện Theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

3.2: Nội dung huấn luyện phần thực hành

 • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.
 • Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.
 • Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

4. Thời gian huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện lần đầu:

 • Thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng. Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất 24 giờ.

Huấn luyện định kỳ:

 • Thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 08 giờ.

Huấn luyện lại:

 • Khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ; khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Thời gian huấn luyện lại ít nhất 12 giờ.

5. Địa điểm huấn luyện an toàn điện

 • Tại địa điểm Công ty cổ phần LDT 
 • Tại công trường, nhà máy của đơn vị hoặc địa điểm do hai bên thỏa thuận.
LDT luôn tổ chức các khoá huấn luyện an toàn điện thường xuyên

6. Thẻ an toàn điện có thời hạn bao lâu?

 • Sau khi kết thúc khóa huấn luyện an toàn điện và vượt qua kỳ thi sát hạch, học viên sẽ được cấp Thẻ an toàn chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn điện do Công ty cổ phần LDT cấp và được sử dụng trên toàn quốc. 
 • Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 2 năm và sau đó học viên phải tham gia huấn luyện lại.

7. Lợi ích khi tham gia khóa huấn luyện

Đối với học viên:

 • Biết cách xử lý các tình huống mất an toàn điện xảy ra,
 • Biết cách sơ cứu cơ bản khi gặp người bị tai nạn điện,
 • Biết cách tự bảo vệ bản thân, những người xung quanh kiểm soát được các yếu tố có thể gây tai nạn điện trong quá trình làm việc.
 • Cho phép bạn sử dụng quyền của mình một cách hiệu quả,
 • Nâng cao uy tín của bạn đối với khách hàng,
 • Bạn được hoàn thiện các kinh nghiệm, kỹ năng thông qua những tình huống thực tiễn.

Đối với doanh nghiệp:

 • Nâng tầm của doanh nghiệp,
 • Góp phần nâng cao năng suất, giảm thời gian nghỉ làm việc do bệnh tật và tai nạn/nâng cao nhận thức về an toàn điện trong toàn tổ chức,
 • Giúp nhân viên tích cực làm việc an toàn, cải thiện môi trường làm việc,
 • Tạo được lòng tin đối với người lao động, khách hàng.

Huấn luyện an toàn điện nhóm 3 điện áp từ 6kV đến 22kV

Huấn luyện an toàn điện dành cho Nhóm 3 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, (điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV) được quy định huấn luyện là 32 giờ. Thời gian này được phân chia thành 4 phần bao gồm lý thuyết, thực hành, tổng hợp kiến thức và kiểm tra cuối khóa, mỗi phần kéo dài tối thiểu 8 giờ.

1. Đơn vị huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động

 • Công Ty CP LDT là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia các năm 2017, 2018, 2019-2020,
 • Chúng tôi được Bộ LĐTBXH chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Hạng C),
 • Bài giảng sinh động, đầy đủ hình ảnh, video, thường xuyên cập nhật kiến thức mới theo Luật và quy định hiện hành,
 • Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức cho học viên,
 • Trang thiết bị hỗ trợ huấn luyện an toàn đầy đủ, hỗ trợ học viên thực hành một cách tốt nhất. Có nhiều phòng học phù hợp với quy mô học viên lớn nhỏ,
 • Có những khóa học thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp,
 • Hỗ trợ trước và sau khóa học hoàn toàn miễn phí, nhiệt tình và trách nhiệm,
 • Chi phí huấn luyện linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

2. Báo giá, chi phí học an toàn điện theo thông tư 05

Quý doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu học huấn luyện an toàn điện và được báo giá ưu đãi. Vui lòng liên hệ qua các bước sau: 

Quý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, đăng ký tham gia khóa Huấn luyện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm vui lòng liên hệ theo:

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0896.657.558 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.
 • Cách 2: Đến trực tiếp Công ty cổ phần LDT – Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Ngoài khóa huấn luyện trên, LDT chúng tôi còn có rất nhiều khóa huấn luyện/đào tạo phù hợp với từng doanh nghiệp. Truy cập vào ldt.vn để biết chi tiết.

thông tin liên hệ khoá huấn luyện an toàn điện 2023

5/5 - (10 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Long Ngoc
Long Ngoc
1 năm trước

Em cần xin file bài giảng thầy ạ. Mong ad cung cấp cho em qua mail [email protected]

Thuỳ Anh
Thuỳ Anh
7 tháng trước

Giá huấn luyện cho nhóm 3 học 10 người bao nhiêu vậy alo E 0896756488

bình
bình
2 tháng trước

cho e xin file bài giảng này với ạ! e cảm ơn

Chat Zalo

Quét mã LDT