Câu hỏi về an toàn lao động

Nhằm giúp bạn đọc thêm kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, Trung tâm huấn luyện an toàn LDT biên soạn bộ câu hỏi về an toàn lao động theo nghị định 44/2016 NĐ-CP. Xin mời bạn đọc tham khảo dưới đây!

Câu hỏi về chuyên đề huấn luyện an toàn

Chuyên đề về bộ câu hỏi trong ngành an toàn luôn được LDT cập nhật nhằm cho các bên tham gia lao động hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bản thân, từ đó nâng cao ý thức thực hiện pháp luật về lao động tốt hơn. 

Vì sao phải huấn luyện an toàn lao động?

Huấn luyện ATVSLĐ là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định căn cứ theo:

  •  Nghị định 44/2016/NĐ-CP,
  • Nghị định 140/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, việc huấn luyện cho các cấp quản lý, người lao động và đội ngũ nhân viên chuyên trách là việc cần thiết phải làm đối với mỗi doanh nghiệp.

Chat Zalo

Quét mã LDT