Quý khách hàng có nhu cầu Đào tạo, huấn luyện an toàn; Kiểm định an toàn; Hiệu chuẩn thử nghiệm; đào tạo nghề, sơ cấp nghề; chứng nhận HTQL ISO; Quan trắc môi trường… vui lòng liên hệ tới Công ty cổ phần LDT: