Thẻ: Hội thảo ATVSLĐ hưởng ứng tháng an toàn năm 2019

Thông báo: Hội thảo ATVSLĐ hưởng ứng tháng an toàn năm 2019

Thông báo: Hội thảo ATVSLĐ hưởng ứng tháng an toàn năm 2019

Ngày đăng: 13 - 05 - 2019

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/03/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ […]