Nội dung đào tạo và huấn luyện an toàn hóa chất

Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.

Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất.

Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Video huấn luyện an toàn hóa chất

Giảng viên Khóa đào tạo và huấn luyện an toàn hóa chất

“Khóa huấn luyện an toàn hóa chất của LDT được trực tiếp giảng dạy bởi những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy đáp ứng các yêu cầu về điều kiện giảng viên theo quy định. Đội ngũ chuyên viên của LDT trẻ trung, năng động, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức mới..”

Đăng ký khóa đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất

Quý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, tham gia khóa đào tạo và huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 3 theo NĐ113/NĐ-CP của LDT vui lòng đăng ký trực tiếp với chúng tôi

[wpforms id=”10219″]

Chat Zalo

Quét mã LDT