An toàn vệ sinh lao động – Sức khỏe nghề nghiệp luôn là mục tiêu được quan tâm đặc biệt. Để đảm bảo An toàn vệ sinh lao động – Sức khỏe nghề nghiệp cần phải xác định các yếu tố nguy cơ trong lao động, từ đó có các giải pháp cải thiện Ecgônômi phù hợp. 

Kiểm tra Ecgônômi là nghiên cứu, đánh giá sự tương thích giữa con người và các yếu tố khác của hệ thống và công việc bằng cách áp dụng lý thuyết, các nguyên tắc, các số liệu giúp đánh giá mức độ phù hợp của máy móc, điều kiện làm việc đến người lao động. Trên cơ sở đó đưa ra các phương pháp để tối ưu hóa lợi ích của con người và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

Để hiểu rõ hơn về nội dung của yếu tố tám sinh lý- Ecgônômi trong triển khai thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động, ngày 28/12/2020, Công ty cổ phần LDT tổ chức buổi chia sẻ với nội dung ” Yếu tố tâm sinh lý – Ecgônômi trong an toàn vệ sinh lao động” trên ứng dụng Zoom.

Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng phát triển, nhiều loại hình lao động mới cũng ngày càng phát triển theo như lao động điện tử, lao động vận hành… Điều kiện lao động hiện nay cũng có sự thay đổi: ngoài các loại hình lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại trong môi trường lao động (yếu tố vật lý, các yếu tố hóa học, các yếu tố vi sinh vật); còn có nhiều loại hình lao động tuy các yếu tố môi trường vẫn nằm trong tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhưng người lao động phải làm việc trong điều kiện tâm sinh lý – Ecgônômi bất lợi: tư thế lao động gò bó, bất hợp lý; lao động lặp lại; đơn điệu; căng thẳng thị giác; căng thẳng thần kinh tâm lý; thời gian làm việc kéo dài… làm ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và năng suất lao động.

Để thực hiện tốt luật An toàn vệ sinh lao động việc bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động là trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; đồng thời giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động.

Để tìm hiểu rõ hơn về chuyên đề này.Hãy truy cập ngay vào trang website www.ldt.vn của Công ty Cổ phần LDT chúng tôi hoặc like Fanpage Đào tạo- An toàn vệ sinh lao động – LDT để tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí với chuyên gia hàng đầu trong ngành an toàn.