Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý là một trong 5 lĩnh vực hoạt động chính của Công ty cổ phần LDT. Trong những năm qua, Công ty đã giúp nhiều doanh nghiệp: hoàn thiện hồ sơ pháp lý về an toàn vệ sinh lao động; nhận diện được các rủi ro gây mất an toàn vệ sinh lao động từ đó cải thiện điều kiện làm việc phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kiểm soát phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc…

Công ty cổ phần LDT có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng sẽ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LDT còn không ngừng cố gắng hoàn thiện các giải pháp tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp phát huy tốt nhất lợi thế cạnh tranh của mình.

Các dịch vụ tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý của LDT bao gồm:

1. Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001/18001/9001.

2. Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

3. Tư vấn dịch vụ kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn, vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

4. Tư vấn tuân thủ pháp luật và tuân thủ an toàn, vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

5. Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý an toàn, vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường cho dự án.

6. Tư vấn phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro, kỹ năng nhận diện yếu tố nguy hiểm và có hại tại nơi làm việc.

7. Tư vấn đánh giá sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

8. Tư vấn xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường nội bộ đáp ứng nhu cầu huấn luyện người lao động trong doanh nghiệp.

9. Tư vấn quản lý an toàn, vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường dự án: nhân viên giám sát an toàn lao động, an ninh và nhân viên giám sát thiết bị nâng.

10. Tư vấn lập kế hoạch phòng cháy chữa cháy và phòng chống rơi ngã cho doanh nghiệp.

11. Tư vấn dịch vụ quản lý nhà thầu về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường dự án.

12. Tư vấn dịch vụ đánh giá công tác an ninh nhà máy và lập kế hoạch quản lý an ninh nhà máy.

Quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quản lý hãy liên hệ tới Công ty cổ phần LDT, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát hồ sơ…

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới:

Công ty cổ phần LDT

Trụ sở chính: Đường số 06 – KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3 59 79 59 – Fax: 0254 3 627 726

Email: info@ldt.vn

Hoặc:

Ông Nguyễn Hồng Sơn – GĐ Văn phòng LDT tại Hà Nội – Điện thoại 01697 911 119 – Email: nguyenson@ldt.vn

Ông Nguyễn Ngọc Tân – GĐ Trung tâm đào tạo an toàn LDT – Điện thoại 0944 511679 – Email: ldt29@ldt.vn

Ông Lê Duy Thặng – TGĐ Công ty CP LDT – Điện thoại 0903 688 788 – Email: thangle@ldt.vn