Cục an toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Trung tâm Đào tạo an toàn LDT tổ chức huấn luyện và sát hạch khóa “Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” và khóa “Cập nhật kiến thức thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho Người huấn luyện”  tháng 3 năm 2019.