Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị/cá nhân được đào tạo và mở ra nhiều cơ hội việc làm, Công ty cổ phần LDT phối hợp với Trường Đại học Công Đoàn tổ chức khóa đào tạo và cấp giấy chứng chỉ Đại học phần theo Chương trình Kỹ sư bảo hộ lao động Tháng 3 năm 2019.