Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/03/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Vũng Tàu tổ chức Hội thảo “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, như sau:

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 15/5/2019.

Địa điểm tổ chức

Hội trường Công ty CP LDT, đường số 6 KCN Đông Xuyên, Tp. Vũng Tàu, BRVT.

Nội dung hội thảo

Các nội dung liên quan đến việc triển khai và thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại doanh nghiệp (xây dựng, ban hành nội quy an toàn, quy trình kỹ thuật an toàn, huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, quan trắc môi trường lao động, tự kiểm tra về ATVSLĐ, điều tra tai nạn lao động…); những vướng mắc, khó khăn, cần giải quyết trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp.

Thành phần tham dự

– Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội;

– Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các KCN tỉnh, Sở Y tế và các Sở ban ngành;

– Đại diện Chi hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Vũng Tàu.

– Đại diện doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

– Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Chương trình đối thoại

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

b) Phát biểu của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

c) Báo cáo tóm tắt nội dung chương trình, công tác ATVSLĐ và kế hoạch thực hiện chính sách ATVSLĐ năm 2019

d) Phúc đáp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về ATVSLĐ.

e) Kết luận Hội thảo

⇒ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời đại diện đơn vị đến dự Hội thảo và tham gia phát biểu.

Liên hệ

Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Email thanhtrasolaodongbrvt@gmail.com, điện thoại 0254.3857908.