Công tác an toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, để công tác này phát huy được kết quả tốt cũng như hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh, vừa qua từ ngày 15 – 16/11/2018 Sở Lao động Thương binh Xã hội và Công ty cổ phần LDT tổ chức khóa tập huấn an toàn cho người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong lĩnh vực cơ khí (nhóm 3).

Đây là chương trình nhằm cung cấp kiến thức an toàn lao động cho người lao động ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khóa tập huấn đã thu hút được gần 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh về tham dự. Tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức và kỹ năng đến học viên là giáo viên thuộc Trung tâm đào tạo an toàn – Công ty cổ phần LDT.

Ông Nguyễn Văn Điểu – Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH phát biểu tại khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn này, người lao động sẽ được trang bị các kiến thức về những quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động; các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong lĩnh vực cơ khí; các tác nhân gây tai nạn lao động; các phòng ngừa, phương pháp sơ cứu cho mình và người xung quanh nếu xảy ra sự cố trong quá trình làm việc…

Mục đích của khóa tập huấn là trang bị các kiến thức, kỹ năng hiểu biết các quy định cụ thể về an toàn lao động, các biện pháp an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhằm cảnh báo và nâng cao ý thức tự bảo vệ của người lao động, phòng tránh được những tai nạn lao động không đáng có, tự bảo vệ tính mạng của chính người lao động và đồng nghiệp.

Khóa tập huấn kết thúc một cách tốt đẹp

Kết thúc khóa tập huấn học viên làm bài kiểm tra nhằm củng cố lại các nội dung kiến thức đã học, đồng thời đây là cơ sở để đơn vị tổ chức cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí theo quy định của NĐ 44/2016/NĐ-CP./.