Thẻ: van an toàn

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật van an toàn

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật van an toàn

Ngày đăng: 08 - 08 - 2018

Van an toàn là van tự động xả một lượng môi chất (lỏng hoặc khí) để ngăn ngừa sự vượt quá áp suất an toàn đã xác định trước mà không có sự trợ giúp của nguồn năng lượng nào khác ngoài năng lượng của môi chất, và được thiết kế để đóng kín lại […]