Thẻ: quy định về đóng BHXH

Làm hai công ty, đóng bảo hiểm tai nạn lao động thế nào?

Làm hai công ty, đóng bảo hiểm tai nạn lao động thế nào?

Ngày đăng: 27 - 09 - 2018

Câu hỏi: Tôi làm việc cùng lúc tại 2 công ty đều theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, trường hợp của tôi có phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo cả 2 hợp đồng lao động này hay không? Trả lời: Theo quy định […]