Thẻ: kiểm định van an toàn

Phân biệt hiệu chuẩn và kiểm định van an toàn

Phân biệt hiệu chuẩn và kiểm định van an toàn

Ngày đăng: 25 - 02 - 2019

Van an toàn (Safety valve) là một thiết bị thủy lực dùng để điều chỉnh áp suất trong ống dẫn hoặc bồn chứa khí hoặc chất lỏng. Van an toàn thuộc nhóm thiết bị điều chỉnh áp suất đầu vào. Nhiệm vụ chính của van an toàn là bảo vệ mạch thủy lực khỏi sự tăng […]

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật van an toàn

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật van an toàn

Ngày đăng: 08 - 08 - 2018

Van an toàn là van tự động xả một lượng môi chất (lỏng hoặc khí) để ngăn ngừa sự vượt quá áp suất an toàn đã xác định trước mà không có sự trợ giúp của nguồn năng lượng nào khác ngoài năng lượng của môi chất, và được thiết kế để đóng kín lại […]