Thẻ: kiểm định bình khí nén

Dịch vụ kiểm định an toàn bình khí nén

Dịch vụ kiểm định an toàn bình khí nén

Ngày đăng: 14 - 05 - 2019

Kiểm định bình khí nén là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị. Tại sao phải kiểm định bình khí nén? Kiểm định an […]