Thẻ: huấn luyện an toàn lao động

Người lao động cần làm gì để bảo đảm an toàn?

Người lao động cần làm gì để bảo đảm an toàn?

Ngày đăng: 19 - 04 - 2019

Lao động là hoạt động tất yếu diễn ra thường ngày trong cuộc sống. Lao động để mưu sinh, kiếm sống, để trang trải cuộc sống, để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Song mỗi người lao động trong quá trình làm việc cũng cần đảm bảo đến an toàn cho […]

Huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng

Huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng: 18 - 12 - 2018

An toàn lao động cho người lao động làm việc tại các công trình xây dựng là việc làm quan trọng và cần thiết. Bởi đặc thù của ngành nghề này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như mức độ nguy hiểm cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng […]

Huấn luyện an toàn lao động: Chớ có xem nhẹ

Huấn luyện an toàn lao động: Chớ có xem nhẹ

Ngày đăng: 05 - 10 - 2018

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất… Công tác […]

LDT chiêu sinh huấn luyện an toàn hóa chất

LDT chiêu sinh huấn luyện an toàn hóa chất

Ngày đăng: 20 - 08 - 2018

Lịch khai giảng Khóa huấn luyện an toàn hóa chất liên tục được Công ty cổ phần LDT tổ chức khải giảng hàng tuần hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng […]