Thẻ: Công ty cổ phần LDT nhận bằng khen của VCCI

Công ty cổ phần LDT nhận Bằng khen của VCCI

Công ty cổ phần LDT nhận Bằng khen của VCCI

Ngày đăng: 16 - 10 - 2018

Công ty CP LDT vừa được trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2017. Bằng khen do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng. Là […]