Thẻ: an toàn giàn giáo

An toàn lắp đặt và sử dụng giàn giáo trong thi công xây dựng

An toàn lắp đặt và sử dụng giàn giáo trong thi công xây dựng

Ngày đăng: 13 - 11 - 2018

Theo báo cáo tình hình tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ LĐTB-XH cho thấy lĩnh vực xây dựng luôn chiếm tỷ lệ người chết và bị thương ở mức cao (21,8% tổng số vụ tai nạn và 20,2% tổng số người chết). Thời gian gần đây, tình trạng mất […]