Công ty Cổ phần LDT được thành lập với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, LDT đã trở thành một trong những đối tác được khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ.