Môi trường là gì? Môi trường có những chức năng cơ bản nào? Vì sao nói Môi trường trái đất là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người?…

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.” (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).

Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội…

Môi trường theo nghĩa hẹp không xét tới tài nguyên thiên nhiên, mà chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống con người.

Tóm lại, môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở để sống và phát triển. Để hiểu rõ hơn về những kiến thức pháp luật về môi trường, Công ty cổ phần LDT phối hợp với chi hội khoa học kỹ thuật an toàn lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức buổi chia sẻ về Nhận thức cơ bản về môi trường vào ngày 30/11/2020 qua hệ thống Zoom.

Môi trường có những chức năng cơ bản nào?

Môi trường có các chức năng cơ bản sau:

  • Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật.

  • Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người.

  • Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất của mình.

  • Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên trái đất.

  • Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người.

Con người luôn cần một khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo môi trường. Con người có thể gia tăng không gian sống cần thiết cho mình bằng việc khai thác và chuyển đổi chức năng sử dụng của các loại không gian khác như khai hoang, phá rừng, cải tạo các vùng đất và nước mới. Việc khai thác quá mức không gian và các dạng tài nguyên thiên nhiên có thể làm cho chất lượng không gian sống mất đi khả năng tự phục hồi.

Để biết được các quy định pháp luật về môi trường, hãy truy cập ngay vào trang website www.ldt.vn của Công ty Cổ phần LDT chúng tôi hoặc like Fanpage Đào tạo- An toàn vệ sinh lao động – LDT để tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí với chuyên gia hàng đầu trong ngành an toàn.