Vừa qua Công ty cổ phần LDT đã tổ chức khai giảng khóa Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS).

Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) là Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty PTSC với chức năng chính cung cấp các dịch vụ đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí và công nghiệp khác, nhằm mục đích chuyên môn hóa các lĩnh vực dịch vụ dầu khí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh…

Một trong những dự án của PTSC POS (ảnh PTSC POS)

Nhận thức được hậu quả của tai nạn lao động không những gây nên thiệt hại về con người, tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và đến uy tín của doanh nghiệp. Do đó bên cạnh việc tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước, mục tiêu thiết thực mà đơn vị hướng tới là đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh các nguy cơ gây ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc thực tế.

Tham gia khóa huấn luyện lần này người lao động thuộc đối tượng nhóm 1 và nhóm 3 của Công ty PTSC POS sẽ được giảng viên của Trung tâm đào tạo an toàn – Công ty cổ phần LDT giới thiệu chung các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, cụ thể:

Đối tượng nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

• Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

• Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016:

• Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

• Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

• Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Học viên Công ty PTSC POS tham gia khóa huấn luyện

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên làm bài kiểm tra nhằm tổng hợp kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc của mình. Những học viên vượt qua bài sát hạch cuối khóa được Công ty cổ phần LDT cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện ATVSLĐ theo quy định.