Lịch khai giảng

Công ty cổ phần LDT liên tục được tổ chức Khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hàng tháng theo yêu cầu của quý khách hàng.

ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng để xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, bộ tiêu chuẩn này đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994, 2000, 2008 và tiêu chuẩn hiện hành là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được dịch sang tiếng Việt và ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu TCVN ISO 9001:2015.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quy định một cách khái quát để có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hệ thống quản lý theo ISO 9001:2008 cần chuyển đổi sang ISO 9001:2015. Việc cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp rà soát và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của mình phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức.

Nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý phù hợp với bối cảnh phát triển, Công ty cổ phần LDT tổ chức các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia khóa đào tạo

• Các bộ kiêm nhiệm sẽ và đang phụ trách về hệ thống quản lý chất lượng.

• Các bộ trong ban ISO 9001 cũng như các đánh giá viên nội bộ.

• Cán bộ quản lý muốn cập nhật kiến thức về ISO nhằm vận hành bộ máy doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

• Những ai muốn cập nhật hệ thống quản lý ISO theo hướng mới để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

Các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hiện Công ty cổ phần LDT tổ chức các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 bao gồm:

• Khóa đào tạo nhận thức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

• Phương pháp triển khai và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

• Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

• Đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

• Tư vấn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (đáp ứng theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014)

• Đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (đáp ứng theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014).

Hình thức đào tạo

• Các khóa đào tạo được tổ chức liên tục tại TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Vũng Tàu.

• Thiết kế các khóa đào tạo ISO theo yêu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp kết hợp với thực hành dự trên bối cảnh phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp mình.

Lợi ích khi tham gia các khóa đào tạo ISO 9001:2015

Để duy trì khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Tham gia các khóa đào tạo, các học viên sẽ:

• Hiểu được những điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên.

• Hiểu được cách tiếp cận, đánh giá HTQL ISO tích hợp theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn.

• Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá.

• Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/không phù hợp của HTQL ISO tích hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

• Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.

• Kết thúc các khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo quy định của Pháp luật.

• Những bài tập thực hành nhằm giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học và đăng ký tham dự khóa đào tạo, các học viên vui lòng liên hệ tới:

Trung tâm đào tạo an toàn – Công ty cổ phần LDT

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3 57 36 88.

Hotline: 0944 511 679

Email: [email protected] hoặc [email protected]