Thực hiện Quyết định số 05/QĐKT-THCK ngày 4/1/2018, Chủ tịch Tổng hội cơ khí Việt Nam Đỗ Hữu Hào đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho Chi hội KHKT Công ty cổ phần LDT vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động và công tác chuyên môn.

Bằng khen của Tổng hội được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức có nhiều cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, những đơn vị được trao tặng Bằng khen còn thể hiện được năng lực hoạt động vượt trội, mang lại những đóng góp đáng kể cho sự phát triển về khoa học kỹ thuật và kinh tế của đất nước.

Với bằng khen của Tổng hội cơ khí, Chi hội KHKT Công ty cổ phần LDT sẽ tiếp tục không ngừng sáng tạo để tìm ra những giải pháp mới trong sản xuất kinh doanh từ đó giảm thiểu chi phí mang đến những giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.

Bằng khen của Tổng hội cơ khí Việt Nam tặng cho Chi hội KHKT Công ty cổ phần LDT

Tổng hội Cơ khí Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tại Việt Nam.

Tổng hội Cơ khí Việt Nam được thành lập tại Đại hội đầu tiên ngày 29/09/2007 tại Hà Nội. Tiền thân của Tổng hội là Hội Khoa học kỹ thuật cơ khí Việt Nam. Trải qua 19 năm hoạt động, Tổng hội cơ khí Việt Nam đã phát triển lớn mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp tích cực trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế đất nước, góp phần đưa ngành cơ khí nước ta vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng sự nghiệp CNH, HÐH đất nước./