Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, công nhận Công ty cổ phần LDT là tổ chức có đủ điều kiện tham gia hoạt động Huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Công văn thông báo Công ty LDT có đủ điều kiện huấn luyện luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện ATVSLĐ

Theo đó, Công ty cổ phần LDT tổ chức huấn luyện luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cụ thể như sau:

Đối tượng tham dự

• Bảo đảm tiêu chuẩn người huấn luyện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

• Xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tin khóa huấn luyện

Người huấn luyện cho tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện.

Thời gian: 80 giờ.

Nội dung: Nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động; Kỹ năng cho người huấn luyện; Chuyên đề bắt buộc theo phụ lục I, Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Chi phí huấn luyện: 6.000.000 VNĐ/học viên (đã bao gồm cả chi phí huấn luyện và sát hạch, chưa bao gồm ăn ở, đi lại)

Người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành.

Thời gian: 40 giờ

Nội dung: Nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động; Kỹ năng cho người huấn luyện; Chuyên đề bắt buộc theo phụ lục I, Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Chi phí huấn luyện: 4.000.000 VNĐ/học viên (đã bao gồm cả chi phí huấn luyện và sát hạch, chưa bao gồm ăn ở, đi lại)

Cập nhật kiến thức cho Người huấn luyện ATVSLĐ

Thời gian: 24 giờ

Nội dung: Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 5 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Chi phí huấn luyện: 2.000.000 VNĐ/học viên (đã bao gồm cả chi phí huấn luyện và sát hạch, chưa bao gồm ăn ở, đi lại).

Sát hạch và cấp chứng nhận

Nội dung sát hạch

Học viên sau khi hoàn thành đủ thời gian huấn luyện và kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được tham gia Sát hạch do Cục an toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh – Xã hội tổ chức. Nội dung sát hạch gồm 2 phần:

Sát hạch lý thuyết:

• Học viên làm bài tập trung trong thời gian 90 phút.

• Đối với học viên tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực hành, thời gian làm bài tập trung là 45 phút.

Sát hạch phần kỹ năng

• Học viên lựa chọn 01 chuyên đề, tự chuẩn bị bài giảng theo chương trình khung quy định và trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 30 phút/học viên.

• Đối với học viên tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực hành, thời gian trình bày không quá 20 phút/học viên.

Đánh giá kết quả sát hạch

Kết quả sát hạch là tổng số điểm phần sát hạch lý thuyết và phần sát hạch kỹ năng. Kết quả tối đa mỗi phần sát hạch là 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu phải có số điểm mỗi phần ít nhất là 50 điểm.

Chứng nhận huấn luyện

Giấy chứng nhận khóa Huấn luyện do Cục an toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh – Xã hội cấp.

Giấy chứng nhận khóa Huấn luyện do Cục an toàn lao động cấp

Lý do lựa chọn LDT là đơn vị huấn luyện?

• Là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017.

• Chúng tôi đã được Bộ LĐTBXH chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

• Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức cho học viên.

• LDT là một đơn vị có các trang thiết bị, phòng học đáp ứng điều kiện tốt nhất, đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.

• Chi phí huấn luyện linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa huấn luyện quý học viên vui lòng liên hệ tới:

Trung tâm đào tạo an toàn – Công ty cổ phần LDT

Địa chỉ: Đường số 06, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3 57 36 88.

Hotline: 0903113558 – 0903688788.

Email: ldt29@ldt.vn hoặc thangle@ldt.vn