Được sự cho phép của Cục an toàn – Bộ LĐTBXH, Công ty cổ phần LDT tổ chức mở lớp “Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện ATVSLĐ” và khóa “Cập nhật kiến thức cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” trong tháng 10 năm 2018.

► Khóa Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện ATVSLĐ

Đối tượng tham dự

• Bảo đảm tiêu chuẩn người huấn luyện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

• Xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Chương trình huấn luyện

Chương trình huấn luyện thực hiện theo Chương trình khung huấn luyện tại Phụ lục I, được ban hành theo Thông tư 19/2017/BLĐTBXH ngày 03/07/2017.

Nội dung sát hạch

Nội dung sát hạch gồm 02 phần như sau:

a) Sát hạch phần lý thuyết: Học viên làm bài tập trung trong thời gian 90 phút. Đối với học viên tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực hành, thời gian làm bài tập trung là 45 phút;

b) Sát hạch phần kỹ năng: Học viên lựa chọn 01 chuyên đề, tự chuẩn bị bài giảng theo chương trình khung quy định và trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 30 phút/học viên. Đối với học viên tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực hành, thời gian trình bày không quá 20 phút/học viên.

Đánh giá kết quả sát hạch

Kết quả sát hạch là tổng số điểm phần sát hạch lý thuyết và phần sát hạch kỹ năng. Kết quả tối đa mỗi phần sát hạch là 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu phải có số điểm mỗi phần ít nhất là 50 điểm.

► Khóa Cập nhật kiến thức cho Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Theo quy định, định kỳ 02 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất một lần; trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng tham dự

Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã có chứng nhận của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Chương trình huấn luyện

Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 5 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Nội dung sát hạch

Học viên sẽ làm bài kiểm tra cập nhật kiến thức nhằm giúp học viên có cái nhìn tổng quát nhất về chương trình huấn luyện.

Đánh giá sát hạch

Công ty cổ phần LDT sẽ là đơn vị sát hạch và cấp chứng nhận cho các học viên tham gia khóa Cập nhật kiến thức cho Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về khóa huấn luyện, quý học viên vui lòng liên hệ tới:

Trung tâm đào tạo an toàn – Công ty cổ phần LDT

Địa chỉ: Đường số 06, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3 57 36 88.

Hotline: 0944511679

Email: ldt29@ldt.vn hoặc ldt31@ldt.vn