Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Vũng Tàu tổ chức Hội thảo “Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc”.

Nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc”.

– Thời gian tổ chức: từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, Thứ tư ngày 30 tháng 05 năm 2018.
– Địa điểm tổ chức: Hội trường, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh, số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu.