Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong mọi ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đều phải thực hiện đánh giá rủi ro trong an toàn lao động. Đây là việc đầu tiên cần làm để có thể kiểm soát được các mối nguy hại, nguy hiểm và đảm bảo an toàn trong lao động tại nơi làm việc. Qua đó đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong an toàn lao động. Chính vì vậy, ngày 26/09/2020, Công ty Cổ phần LDT phối hợp với Chi hội khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng với chuyên gia Ông Trương Anh Hải- Phó Tổng giám đốc sức khỏe, an toàn, môi trường và cộng đồng (HSE&C)- Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến Quản lý rủi ro dựa trên nền tảng hệ thống Zoom.

Tại sao phải thực hiện đánh giá rủi ro về an toàn lao động tại doanh nghiệp?

  • Đánh giá rủi ro an toàn lao động là việc phân tích, nhận diện các nguy cơ rủi ro và tác hại của các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đây là một trong những việc làm quan trọng giúp nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

  • Thực hiện tốt, đầy đủ và nghiêm ngặt công tác đánh giá rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc sẽ góp phần bảo vệ người lao động bằng cách xóa bỏ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những nguy hiểm và rủi ro liên quan tới công việc. Giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tổ chức công việc tốt hơn, tăng năng suất lao động.

  • Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động. Thực hiện đúng thời gian quy định, thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết.

  • Để việc đánh giá rủi ro an toàn lao động được toàn diện và chính xác thì cần có sự phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp. Chủ doanh nghiệp cần chú trọng việc tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn lao động để người lao động được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Và chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng pho, xử lý kịp thời và phù hợp.

  • Nếu bạn nhận thấy quản lý rủi ro là điều cần thiết cho doanh nghiệp mình. Thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay vào trang website www.ldt.vn của Công ty Cổ phần LDT chúng tôi hoặc like Fanpage Đào tạo- An toàn vệ sinh lao động – LDT để tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí về chuyên đề Quản lý rủi ro với chuyên gia hàng đầu trong ngành an toàn.