Trong đời sống và sản xuất hàng ngày, có rất nhiều hóa chất được sử dụng. Những hóa chất này nếu không cẩn thận có thể gây bỏng da, bỏng mắt thậm chí là gây ung thư và là nguồn gây ra cháy nổ vô cùng nguy hiểm. Vì thế, tuân thủ theo các nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất chính là biện pháp bảo vệ cho mình và những người xung quanh.

Với mong muốn lan tỏa các kiến thức về an toàn lao động, đặc biệt kiến thức chuyên đề An toàn khi làm việc với hóa chất, ngày 21/09/2020, Công ty Cổ phần LDT phối hợp với Chi hội khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội thảo trực tuyến An toàn khi làm việc với hóa chất dựa trên nền tảng hệ thống Zoom.

 

Tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động liên quan tới hóa chất có nếu: Những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất, thì phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ.

Hiểu rõ những quy định pháp luật trên, Công ty cổ phần LDT thường xuyên mở những khóa huấn luyện An toàn hóa chất theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.