Câu hỏi:

“Người lao động đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà bị ốm đau hoặc có con dưới 7 tuổi bị ốm đau thì có được hưởng chế độ ốm đau không?”.

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Điểm c khoản 1 điều 3 Thông tư số 59/2015 ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con bị ốm đau, tai nạn mà không phải do tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau.