Huấn luyện an toàn
LDT liên kết với ĐH Công đoàn đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động tại Vũng Tàu

LDT liên kết với ĐH Công đoàn đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động tại Vũng Tàu

Ngày đăng: 09 - 06 - 2018
Thực hiện công văn số 58/ĐHCĐ ngày 30/03/2017 của Trường Đại học Công Đoàn, căn cứ quyết định số 281/QĐ-ĐHCĐ ngày 28/04/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Đoàn về việc mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động theo chương...
LDT chiêu sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động

LDT chiêu sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động

Ngày đăng: 15 - 06 - 2018
Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị/cá nhân được đào tạo và mở ra nhiều cơ hội việc làm, Công ty cổ phần LDT phối hợp với Trường Đại học Công Đoàn tổ chức khóa huấn luyện “Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động” theo chương trình...
Chương trình đào tạo an toàn, tư vấn năm 2018

Chương trình đào tạo an toàn, tư vấn năm 2018

Ngày đăng: 02 - 06 - 2018
Công ty cổ phần LDT là một trong số ít các đơn vị đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an...
1 2 3 4