Đào tạo và cung cấp người làm an toàn
LDT chiêu sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ kỹ thuật ATVSLĐ đợt 3 năm 2018

LDT chiêu sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ kỹ thuật ATVSLĐ đợt 3 năm 2018

Ngày đăng: 13 - 08 - 2018
Thực tế hiện nay cho thấy nguồn nhân lực thực hiện các công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động (hay còn gọi là Kỹ sư bảo hộ lao động) tại các doanh nghiệp còn thiếu về số lượng và chất lượng. Nguồn nhân lực...
LDT liên kết với ĐH Công đoàn đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động tại Vũng Tàu

LDT liên kết với ĐH Công đoàn đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động tại Vũng Tàu

Ngày đăng: 09 - 06 - 2018
Thực hiện công văn số 58/ĐHCĐ ngày 30/03/2017 của Trường Đại học Công Đoàn, căn cứ quyết định số 281/QĐ-ĐHCĐ ngày 28/04/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Đoàn về việc mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động theo chương...
LDT chiêu sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động

LDT chiêu sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Đại học phần Kỹ sư bảo hộ lao động

Ngày đăng: 15 - 06 - 2018
Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị/cá nhân được đào tạo và mở ra nhiều cơ hội việc làm, Công ty cổ phần LDT phối hợp với Trường Đại học Công Đoàn tổ chức khóa huấn luyện “Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động” theo chương trình...