Đào tạo ATVSLĐ
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Ngày đăng: 26 - 06 - 2018
Lịch khai giảng  Định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4. An toàn lao động, vệ sinh lao động không chỉ là vấn đề mà những người thường xuyên làm...
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

Ngày đăng: 20 - 06 - 2018
Lịch khai giảng  Định kỳ thứ Hai hàng tuần Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 1. An toàn, vệ sinh lao động là phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho con người...
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Ngày đăng: 22 - 06 - 2018
Lịch khai giảng  Định kỳ thứ Ba hàng tuần Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 2. Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có chức năng tham mưu, hỗ trợ người sử dụng...
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Ngày đăng: 25 - 06 - 2018
Lịch khai giảng Định kỳ thứ Tư hàng tuần Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 3 hoặc theo yêu cầu của quý khách hàng. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò...
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng: 20 - 06 - 2018
Lịch khai giảng  Định kỳ các ngày 5, 15, 25 hàng tháng Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Cháy nổ gây thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng con người, để lại hậu quả và gánh...
LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)

LDT chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)

Ngày đăng: 24 - 08 - 2018
Lịch khai giảng  Định kỳ thứ Sáu hàng tuần Công ty cổ phần LDT tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) An toàn vệ sinh viên là người phụ trách công tác An toàn, vệ sinh lao động ở các khoa, phòng, tổ, nhóm hoặc...
1 2 3