Câu hỏi:

Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm. Tháng 7 vừa rồi khi đang làm việc thì tôi bị tai nạn. Hiện tại tôi đã điều trị ra viện, tuy nhiên phía công ty không bồi thường cho tôi. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, khoản 5 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động như sau:

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

Khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định các trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động bao gồm:

1. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau:

a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu bạn bị tai nạn lao động mà nguyên nhân tai nạn không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 thì bạn được công ty bồi thường hoặc hỗ trợ, mức bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định đã trích dẫn.