Chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và định hướng đến năm 2027 được đề ra nhằm tận dụng các cơ hội để hạn chế điểm yếu của LDT. Xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức, các phòng ban chức năng, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty. Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị hiện đại tiên tiến.

Quan điểm chủ đạo

• Xây dựng LDT trở thành một Công ty Cổ phần có thương hiệu mạnh, với địa bàn hoạt động phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước;

• Tiến tới sẽ phát triển thành công ty đại chúng, niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán;

• Phát triển LDT theo hướng đa dạng sản phẩm & dịch vụ, lấy trọng tâm là cung cấp dịch vụ Kiểm định và Đào tạo;

• Đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ, kỷ luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mục tiêu tổng quát

• Tiếp tục khẳng định là đơn vị tiên phong và phát triển 2 lĩnh vực chính là Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện, đào tạo an toàn.

• Mở rộng và phát triển các kĩnh vực Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các loại phương tiện đo, thiết bị đo lường.

• Duy trì và phát triển đào tạo trình độ sơ cấp nghề: Vận hành thiết bị nâng; Vận hành thiết bị áp lực; Hàn hơi & Inox; Lắp ráp kết cấu.

• Đăng ký tổ chức Hoạt động Khoa học và Công nghệ.

• Đào tạo, đánh giá và chứng nhận năng lực cá nhân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17024:2012.

• Mở rộng dịch vụ: Đánh giá và chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2015.

• Mở rộng dịch vụ: Tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17021-1:2015 với các HTQL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; HTQLATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018.

• Tham gia tổ chức hiệp hội các kỹ sư thiết bị nâng “The Lifting Equipment Engineers Association (LEEA)”

• Tốc độ tăng trưởng bình quân 100%/năm.

• Mở rộng diện tích mặt bằng công ty để phù hợp với chiến lược phát triển.

Mục tiêu cụ thể

► Tăng vốn điều lệ:

Tăng vốn điều lệ từ 7,9 tỷ lên 29 tỷ để đầu tư trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng cho văn phòng, hội trường, nhà xưởng mới.

► Xây dựng thương hiệu LDT và văn hoá doanh nghiệp

• Xây dựng và phát triển thương hiệu LDT thành thương hiệu uy tín, chất lượng và phổ biến;

• Đưa thương hiệu LDT ăn sâu vào tiềm thức các khách hàng, nhà đầu tư.

• Đưa văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn thấm nhuần tới từng CBCNV.

Phương án cụ thể:

• Đào tạo cho các CBCNV công ty xây dựng thương hiệu và văn hoá doanh nghiệp.

• Phát triển chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn phù hợp với lộ trình phát triển nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu LDT.

• Tiếp thị và mở rộng thị trường kinh doanh trên toàn quốc. Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác để hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển.

• Thành lập các VPĐD ở các tỉnh thành trên cả nước.

Xây dựng thương hiệu thành công của LDT là lượng khách hàng tăng qua các năm

► Các sản phẩm dịch vụ

• Kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm tra không phá hủy (NDT),

• Huấn luyện, bồi dưỡng về Chuyên môn và nghiệp vụ cho Người huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động – Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

• Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các loại thiết bị, phương tiện đo.

• Đào tạo và cung cấp người làm công các an toàn.

• Đào tạo nghề vận hành các thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực, hàn hơi & hàn inox, kết cấu.

• Kinh doanh LPG

• Đào tạo, đánh giá và chứng nhận năng lực cá nhân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17024.

• Mở rộng dịch vụ: Tư vấn, đánh giá và chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2015

• Mở rộng dịch vụ: Tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17021-1:2015 với các HTQL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; HTQLATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2001 và ISO 45001:2018.

Phương án cụ thể

• Tiếp tục duy trì các hoạt động đang có tại Công ty.

• Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ và mở rộng phát triển lĩnh vực mới về kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo.

• Mở rộng thị phần Tổng Đại lý phân phối LPG không chỉ trong TP.Vũng Tàu mà còn trên địa bàn toàn tỉnh.

• Đăng ký các lĩnh vực chứng nhận theo yêu cầu của Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

► Thị trường và khách hàng

Mở rộng thị trường ra các tỉnh thành khác trong nước như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Nha Trang, Hải Phòng… Không chỉ hướng đến khách hàng trong ngành dầu khí mà cả khách hàng ở những lĩnh vực khác như thủy hải sản, du lịch,…

Phương án cụ thể

• Xây dựng đội dịch vụ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty đồng thời làm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng.

• Thành lập các VPĐD trên cả nước;

• Sử dụng hiệu quả Marketing, công nghệ 4.0 để quảng bá thương hiệu.

Khách hàng LDT phần lớn là trong tỉnh BR-VT

► Nâng cao năng lực cạnh tranh

Chiến lược này nhằm tận dụng các cơ hội để hạn chế điểm yếu của LDT. Xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức, các phòng ban chức năng, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty. Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Xây dựng cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị hiện đại tiên tiến.

Phương án cụ thể

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoạch định chiến lược nhân sự để tổ chức tuyển dụng, đào tạo theo lộ trình hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng của Công ty trong từng thời kỳ. Đặc biệt chú ý về lĩnh vực Marketing và nghiên cứu phát triển.

Áp dụng và triển khai công nghệ 4.0 nhằm tự động hóa, điện tử hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, giám sát chặt các khâu, các lĩnh vực quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí nguyên, nhiên vật liệu và nhân công, tăng cường năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

► Hệ thống quản lý

Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng suất chất lượng cũng như quản lý hiệu quả mọi nguồn lực trong Công ty.

Phương án cụ thể

• Áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý như: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005.

• Xây dựng, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý: ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17065:2015;