Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

 Số hiệu 11/2017/TT-BXD

 Nơi ban hành  Bộ Xây dựng
 Ngày ban hành  16/10/2017
 Ngày công báo  Đang cập nhật
 Loại văn bản  Thông tư
 Người ký  Lê Quang Hùng
 Ngày hiệu lực  01/12/2017
 Số công báo  Đang cập nhật
 Tình trạng  Văn bản còn hiệu lực

 

Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 11/2017/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công công trình.Nội dung Thông tư gồm 03 Điều quy định cụ thể về quy trình ban hành kèm theo thông tư này hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, ký hiệu QTKĐ: 04-2017/BXD.

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với càn phân phối bê tông độc lập, ký hiệu QTKĐ: 05-2017/BXD.

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình, ký hiệu QTKĐ: 06-2017/BXD.

>>Chi tiết thông tư 11/2017/TT-BXD xem và tải tại đây